Ingen økt satsing på kvensk i statsbudsjettet

Forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram i går er ingen lystig lesing for de som venter på en satsing på kvensk språk og kultur. De fleste budsjettpostene holder samme nivå som i fjor.

Nybygget til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, september 2020

Vadsø museum - Ruija kvenmuseum får 10 mill. kroner til å videreføre arbeidet med ombygging av museet.

Foto: NRK

Det blir aktivitet omtrent som før over hele linja.

Det betyr blant anna at Varanger museum får fortsette med sin ombygging av Ruija kvenmuseum i Vadsø. Over Kulturdepartementets budsjett foreslås at Varanger museum gis en bevilgning på 10 mill. kroner. De skal videreføre arbeidet med å bygge om det tidligere NRK-bygget i Vadsø til et nasjonalt kvenmuseum. Museet var for to år siden budsjettvinneren da de fikk startbevilningen på 43 mill. kroner.

I tillegg får museet 15,2 mill. kroner i driftstilskudd, mens Nord-Troms museum får 4,8 millioner kroner til drifta. Disse museene har i lengre tid arbeidet målretta med formidling av kvensk kulturarv.

Prosjekttilskudd på stedet hvil

Som NRK Kvensk tidligere har fortalt økes rammen for tilskuddsordningen skal bidra til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur fra 10,5 til 10,8 millioner inkludert prisjustering.

Dette er penger som frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner og institusjoner kan søke prosjektstøtte fra. I tillegg finansieres driften av kvenske språksentre av denne potten. Ordningen blei fra årsskiftet overført til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Over Kunnskapsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 9,2 millioner i tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk. Denne bevilgningen foreslås redusert med 0,1 mill. kroner som følge av at antall elever som får opplæring i kvensk eller finsk går ned.

Når det gjelder barnehager, forslås det å videreføre 0,8 mill. kroner til kvenske barnehagetilbud.

Over Kulturdepartementets budsjett foreslås at Kvensk institutt får 7,51 millioner kroner, i inneværende år fikk instituttet 6,85 mill. kroner. Av dette er 500 000 som gis til et språkarbeid som en del av en språksatsing i Språkrådets regi.

Det foreslås også å tildele kvenavisen Ruijan Kaiku et tilskudd på 1,3 mill kroner, noe som er en videreføring av nivået fra 2019.

Over kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett finansieres også forskning som gjelder nasjonale minoriteter. Dette skjer gjennom Norges forskningsråds program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) der et pågående prosjekt om kvensk språk og kultur ved UiT Norges Arktiske Universitet får sine penger.