Hopp til innhold

Lokal byggeskikk speiles i det nye museumsbygget

Det helt spesielle Varangerhuset – med hus og fjøs bygd i ett – er modell når det nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum nå bygges.

Nybygget til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, september 2020

Nye Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er nå under oppføring, inspirasjonen er henta fra gamle typiske Varangerhus.

Foto: NRK

Endelig er det nye muséet under oppføring. Og på nybygget er det tydelig å se hvor inspirasjonen kommer fra, den lokale historien rundt Varangerfjorden. De tidstypiske varangerhusene er modell.

– Det er en hustype vi finner i Varanger og som er typisk for den kvenske og norsk-finske kulturhistorien. Det spesielle er at det er et sammenbygd hus, med boligdel og fjøs. Med midtgang imellom. Det vil man se i dette bygget når det står ferdig, sier avdelingsleder Mia Krogh.

Vadsø museum i ny drakt

For museéet er det viktig å få fram den lokale, men også den regionale historien.

– Vi syns den kvenske og norsk-finske kulturhistorien fortjener oppmerksomhet og ønsker å synliggjøre det kvenske og norsk-finske, sier Krogh.

Mia Krogh, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Avdelingsleder Mia Krogh sier man vil se elementer fra de typiske Varangerhusene i det nye bygget når det står ferdig neste høst.

Foto: NRK

Varanger museum har siden 1990-tallet hatt ansvaret for kvensk/norskfinsk kulturhistorie. Muséet har gjennom flere prosjekter og mulighetsstudier jobba for å få på plass et nytt museum. I 2018 fikk de omsider tilsagn om 43 mill. kroner over statsbudsjettet.

Pengene skulle gå til ombygging og modernisering av NRKs tidligere lokaler i Vadsø.

I tillegg har Finnmark fylkeskommune bidratt med 5,3 millioner i tilskudd/spillemidler. Vadsø kommune, som eier muséet, har bidratt med kjøp av NRK-bygg til museumsformål. Det er Vadsø kommune som er prosjekteier og har prosjektledelsen.

Etter at det blei utarbeida et forprosjekt for selve bygginga i 2019, godkjente Vadsø kommunestyre prosjektet samme høst. Fra og med mars i år har hovedentreprenøren, Kivijervi AS, vært i gang med selve ombygginga til moderne museumsfasiliteter.

I tillegg har muséet et samarbeid med utstillingsdesigner No parking om selve utstillinga, i et samarbeid med ansatte på muséet.

Bedre forhold for samlingene

En annen viktig grunn for å få dette muséet er at mulighetene for å bevare samlingene blir bedre, sier Krogh.

I dag har de gjenstander oppbevart på loft, i uthus og fjøs. Noe står greit, annet fortjener en bedre sted for oppbevaring. At muséet nå blir større og får bedre plass gir dem også mulighet til å ta bedre vare på gjenstandene og samlingene sine.

Varangerhus

Et typisk varangerhus, der bolig og fjøs er bygd sammen med en gang imellom. Slik blei det lettere for folk å gå ut til husdyra i vinterstormen.

Foto: Varanger museum

En spennende utstilling

Krogh sier hun gleder seg til de får klar det nye muséet og den nye utstillinga høsten 2021, om alt går etter planen.

– Den kommer til å bli veldig spennende og den kommer til å moderne. Uttrykket blir moderne med noen iøynefallende effekter, men så vil den også ha et snev av det tradisjonelle som folk kjenner seg igjen i.

Muséet kommer til å be kvenske og norsk-finske miljøer om innspill og ber folk om å ta kontakt hvis de har det.

Blant anna har de planer om å samle inn kvenske og finske etternavn som er i bruk i Norge i dag. Kanskje vil de be om å få portretter av folk.

– Men vi kommer også til å ha elementer som kanskje er overraskende, som vi håper vil falle i smak. Og jeg kan røpe at havet vil være et sentralt visuelt element i utstillinga, sier den optimistiske avdelingslederen.