Hopp til innhold

Hele Norge skal lese høyt 700 sider om fornorskning – vil ta 30 timer

Det gjøres i samarbeid med Kvääniteatteri, Nationaltheatret, Festspillene i Bergen og NRK, avslører teatersjef Frank Jørstad under lanseringen i dag.

Nationaltheatret

Høytlesningen vil skje på Nationaltheatret den 1. juni.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Den 1. juni skal Sannhets- og forsoningskommisjonen levere sin rapport til Stortinget om den norske stats fornorsking av samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Etter rapporten er levert vil komiteen gå til Nationaltheatret.

Der skal det kvenske teateret, Kvääniteatteri, ta imot rapporten, og alle dens over 700 sider skal leses høyt.

Lesningen vil ta rundt 30 timer, og rapporten skal leses av representanter av nasjonale institusjoner, scenekunstnere og helt vanlige folk, forteller Kvääniteatteri sin teatersjef Frank Jørstad.

– Vi har tatt utgangspunktet i at hele Norge skal lese rapporten, altså representanter fra hele Norge. Det vil si at så mange dialekter som mulig skal høres, forteller Jørstad til NRK.

NRK forklarer

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Gransker fornorskingspolitikk

Sannhets- og forsoningskommisjonene er en statlig kommisjon som gransker konsekvensene av fornorskingspolitikken og urett overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Det har de blant annet gjort ved å invitere berørte grupper til åpne møter og ved å samle inn personlige historier.

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Kommisjonen ble opprettet av Stortinget i juni 2018, og er ledet av tidligere statsråd Dagfinn Høybråten.

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

Den 1. juni skal kommisjonen levere sin rapport til Stortinget. Rapporten skal blant annet ta opp virkningene av fornorskingspolitikken i dag.

Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hva er det?

I tillegg vil kommisjonen foreslå tiltak som skal bidra til videre forsoning mellom minoritetene og staten.

Store forventinger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen

– Nå må Norge lytte

Det er Kvääniteatteri som tok initiativ til høytlesningen som har fått tittelen «Norge lytter – En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport».

Teateret gjør dette siden de mener det er viktig at hele Norge får høre hvordan norske myndigheter har undertrykt den samiske, kvenske, norskfinske og skogfinske befolkningen politisk.

– Og hva det har gjort med majoritetsbefolkningens holdning mot disse folkegruppene. Det er også en del av forsoningen, sier Jørstad.

Frank Jørstad, Kventeaterets teatersjef

Frank Jørstad, teatersjef for det kvenske teateret Kvääniteatteri.

Foto: Tomi Vaara / NRK

– Hvis man skal forsone seg så må man få lov til å lese sin historie og få den historien fram. Og da må majoritetsbefolkningen bruke tid på å lytte.

Teateret valgte å ta kontakt med Nationaltheatret fordi det representerer hele nasjonen. Høytlesningen vil skje på teaterets hovedscene som ifølge Jørstad er hele Norges hovedscene.

– Og denne rapporten er så viktig at den må snakkes fra et viktig sted, noe hovedscenen er.

Teatersjefene Kristian Seltun og Frank Jørstad, og direktør for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen, står på Nationaltheatrets hovedscenene hvor høytlesningen skal skje.

Teatersjefene Kristian Seltun og Frank Jørstad, og direktør for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen, står på Nationaltheatrets hovedscenene hvor høytlesningen skal skje.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Mulig å være med

Teatersjef for Nationaltheatret Kristian Seltun forteller at de nesten med en gang ble enige med Kvääniteatteri at høytlesningen må skje på nasjonens hovedteater.

– Den er en viktig rapport og Nationaltheatret er et symboltungt sted. Det at teksten leses herfra kan gi en stor verdighet for mange, ikke minst for de som har vært berørt i flere generasjoner, sier Seltun.

Kristian Seltun, teatersjef for Nationaltheatret

Kristian Seltun, teatersjef for Nationaltheatret.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Siden målet er at hele Norge skal lytte, ønsker Seltun å ha deler av salen åpen for publikum mens høytlesningen pågår, men det går dessverre ikke døgnet, sier han.

– Men det er også slik at NRK skal direktesende dette som en slags Sakte-TV, så man har mulighet til å sitte og se på gjennom natten.

Høytlesningen skal sendes i sin helhet på nrk.no og NRK2. I tillegg skal Festspillene i Bergen direktesende opplesningen på biblioteket i Bergen.

Les også – Det var første gang jeg leste noe som handla om meg

Kvääniteatteri - Det usynlige folket

Et stort prosjekt

Innholdet av rapporten, som kommisjonen skal levere til Stortinget den 1. juni, er fortsatt ukjent. Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten har kun sagt at den vil være krevende å ta inn over seg.

– Det har lenge vært selvsagt at Norge er en forkjemper for menneskerettigheter, men Norge har også en annen, mørkere side, når det gjelder behandlingen av urfolk og nasjonale minoriteter, sa Høybråten under høringsmøtet i mars.

Les også Kvensk, skogfinsk og samisk kunst skal bli en del av forsoningsarbeidet

Maiya Syrstad Jerijervi käytti näyttelytyön mallina kuvvaa, missä hänen faari ja hänen veli oli nuorii.

Frank Jørstad forteller at Kvääniteatteri skal få teksten noen uker før den blir lest. Siden rapporten inneholder over 700 sider, er det et stort arbeid å gjøre, sier han.

Vi får se hvordan vi klarer å løse det. Det her er et prosjekt som er uvanlig for oss alle.