Særegen byggeskikk til lenge etter krigen

Den spesielle lokale byggeskikken i Varangerområdet, der hus og fjøs blei bygd sammen, blei holdt i hevd så lenge folk hadde husdyr. I løpet av vinteren tas den unike utstillingen ned.

Varangerhus2

Hus og fjøs bygd sammen var både praktisk om vinteren, man sparte fyringsutgifter og man sparte det å bygge en vegg.

Foto: Varanger museum

Utstillingen på Vadsø Museum/Ruija Kvenmuseum har stått siden høsten 2016 og var et resultat av at muséets folk starta et arbeid med å kartlegge disse spesielle husene.

– Utgangspunktet var at vi ville se mer på lokal byggeskikk og på byggene som står rundt oss, sier konservator Tove Kristiansen som har jobba med utstillingen.

Rømmekolla

Trekar blei brukt til blant anna å oppbevare rømmekolla mens den godgjorde seg, en detalj man også finner i Tornedalen. 

Foto: Laila Lanes / NRK

En unik byggeskikk

Begrepet «Varangerhuset» har vært i bruk fra rundt 1970-tallet og ble etablert av Håvard Dahl Bratrein som gjennomførte det såkalte Varangerprosjektet fra ca. 1970-tallet.

– Han var den som definerte «varangerhuset» og da vi begynte å se mer på det og starta vår egen kartlegging, så vi også at det er et unikt hus, en unik byggeskikk som er i hovedsak rundt Varanger.

Plakat over varangerhus

Eksemplene på Varangerhus rundt Varangerfjorden er mange.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det som var spesielt var at man i husene kunne fra kjøkken via mellomgang til fjøs, noe som gjør dette unikt i forhold til andre steder i Norge og andre land.

– Det har også vist seg at byggeskikken blei holdt i hevd så lenge folk hadde kyr og sauer, det vil si også lenge etter krigen, til 1960-tallet, sier Kristiansen.

Konservator Tove Kristiansen

– Dette er et veldig viktig prosjekt som det har vært spennende å jobbe med sier konservator Tove Kristiansen.

Foto: Varanger museum

Kvensk bosetting

Husene er kobla til den kvenske bosettingen innvandringen i området.

– Vi kjenner disse husene i hovedsak fra begynnelsen av 1800-tallet. Når vi ser på opphavet til husene, er det ofte bygd videre på den lokale byggeskikken, storgammen, som fantes her. Der bodde både folk og dyr under samme tak, men det var ikke samme type organisering i den. Vi ser også slektskap til Russland, ved Kvitsjøen, Arkangelsk og karelsk område. Der er det nærmeste slektskapet til denne kombinasjonshustypen. forteller Kristiansen.

Varangerhus

Fjøsdelen av huset lå ofte mot nord for å skape ly, og man sparte tømmer ved å slippe å bygge en vegg.

Foto: Varanger museum

Husene var praktisk talt klimatilpassa etter som man slapp å gå ut om vinteren når man skulle i fjøset. Fjøset lå også på nordsida av huset, noe som ga le, man sparte fyringsutgifter.

– Varanger var også et trefattig område, tømmer var importvare og man sparte tømmer ved at man slapp å å bygge en husvegg.

Utstillingen tas ned

I løpet av vinteren tas denne utstillingen ned i forbindelse med at muséet nå skal bli Ruija Kvenmuseum og bygges om.

Snekkerbenk Vadsø museum

Snekring var en viktig aktivitet for kvenene, fra Varangerhusutstillingen

Foto: Laila Lanes / NRK

– Planen er at vi skal være ute av huset 1. mars, da starter bygningsarbeidet, sier Tove Kristiansen.

Da skal de få plass til en nye større utstilling, og de håper at elementer av Varangerhus-utstillingen skal opp i det nye muséet.

– Vi tenker at det er en viktig del av vår kulturarv her og at vi skal bruke elementer av dette videre, men vi er ikke ferdig planlagt. Dette er et veldig viktig prosjekt som det har vært spennende å jobbe med, og viktig, sier hun.

Ber folk med gamle hus om å ta kontakt.

Nå ønsker de kontakt med folk som har gamle hus de ønsker å ta vare på.

– Vi er veldig interessert i dokumentasjon og historien, men vi er ingen vernemyndighet så vi kan ikke fortelle folk hva de skal gjøre.

Har du et gammelt hus?

Varanger museum/Ruija Kvenmuseum vi gjerne ha kontakt med folk som har et gammelt hus de vil ta vare på.

Foto: Laila Lanes / NRK

Men hun forteller at de har gitt råd og bidratt med veiledning til søknader for folk som ønsker å ta vare på sine gamle hus.

– For oss er det også spennende å få tak i flest mulig historier til husene og dokumentasjon om det, det viktige for oss å ta vare på historien og bringe den videre for ettertiden, sier konservator ved Vadsø museum, Tove Kristiansen.

Du kan lese mer om utstillingen på Vadsø museum sin nettside.