Bexşîna hêkan ji bo jinên bi têne.

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê