Dapîr û bapîr dijî acizkirinê

Mot mobbing på kurdisk

Dapîr û bavpîr li zarokxane û dibstanan de amade dibin, da ku bi zarokan re bilîzin û nehêlin ku acizî li zarokan bêkirin.

Wergêr û Deng: Nazdar Asaad

Bêtir li ser Norwêcê bi zimanê kurdî.

nnorge@nrk.no