6000 lîstikvanên baldar li ”The Gathering”

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê