Hopp til innhold

Hejmarek gelek hindik penaber wxedi karê gişt-demê

Amir bi zimane kurdi agehdariya dit li ser Corona

Perwerdeya ziman bi bandor

Pola li deryayê