Stillhet som fag i skolen

Stillhet, meditasjon og yoga. Flere eksperter oppfordrer myndighetene til å starte med disse fagene i skolen for å motvirke stress hos mange barn. Og i Sverige er de i gang.

Barn utfører yoga

Indiske barn utfører i anledning den internasjonale yoga-dagen, men nå mener eksperter at norske barn bør ha det som fag.

Foto: Bikas Das / Ap

Stillhet, yoga og meditasjon er fag på timeplanen.

Se for deg en hel barneskoleklasse liggende på ryggen med øynene lukket. Elevene driver med mindfulness. Det er helt stille i klasserommet. Mindfulness er en metode for å øve på å ta inn hvert øyeblikk. Å øve på å være tilstede når ting skjer.

Dette skjer allerede. På en skole i Helsingborg i Sverige gjøres det forsøk. Og svenskene skal ha med 1000 barn i forsøket med mindfulness. Halvparten skal drive med dette fem minutter hver dag. Den andre gruppen blir en kontrollgruppe.

Og i en barnehage i Norge, Hundremeterskogens barnehage i Nittedal, har de også prøvd med stort hell å inkludere yoga og beroligende musikk i hverdagen, forteller daglig leder, Niels Bjørn Olsen.

Stillhet som fag

– Jeg ser for meg flere tema som fag i skolen i fremtiden. Jeg tror yoga og meditasjon kommer til å bli fag hvor også stressmestring er et viktig element, skriver Ingunn Hagen, professor i psykologi ved NTNU i en fagartikkel. Hun mener disse fagene bør komme på timeplanen allerede i første klasse.

– Jeg er overbevist om at dersom stressforebygging og avspenningsteknikkar hadde blitt innført allerede fra kommende skoleår, ville vi ha oppdaget gledelige resultater før det første skoleåret var omme, mener hun.

– Så gledelige og synlige resultater at ikke en eneste politiker ville ha funnet på å bruke et motargument. Vi ville ha fått nedgang i utagerande elever, mobbing, hærverk og fravær og økt trivsel på skolen, mener hun.

Stressede elever

Elevene i klasserommet i Helsingborg i Sverige skal ligge på ryggen og bare puste rolig inn og ut. Slik ser en mindfull øvelse for yngre skolebarn ut. På denne skolen er dette blitt en naturlig del av skoledagen.

Den svenske læreren Christina Wahlberg sier til bladet Dagens medicin at hun har brukt dette i undervisningen i fem år.

- Jeg merker godt forskjellen når det gjelder det å lære noe. Dette gjør det lettere å samle barna og få dem til å konsentrere seg når jeg underviser, sier hun.

Stille stunder nødvendig

De psykiske problemene øker blant unge og vi må forsøke å forebygge dette, forteller professor Jan Sundquist som skal lede det omfattende studiet i Sverige. Det er Centrum for primærforskning i Malmø som har satt i gang forsøket.

– Vi vet ikke om det kommer til å fungere, men vi tror det, sier han.

– Det er trolig rundt et til to barn i hver klasse som lider av psykiske problemer tror han.

Stille stunder er nødvendig for ikke å bli sy , mener ekspertene og interessen for det indre er økende, både i Europa, USA. India og Latin Amerika.

Kulturstrøm