Asylsøkernes historie

Visste du at de første flyktningene kom til Norge for nesten 800 år siden?

Asylbarn
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Den norske regjering vil stramme inn asylpolitikken. Men for å finne de første asylsøkerne som kom til Norge, må vi tilbake til middelalderen.

Hør radioreportasjen her: Alt om asyl

Håkon Håkonson ga asyl

- De første som fikk asyl i Norge, var så vidt vi kjenner til, bjarmene som kom til Norge i 1250. Kong Håkon Håkonson ga dem asyl da de var forfulgt, forteller Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Første bølge: 1880-tallet

Men den første store flyktningebølgen bestod av jødene som kom fra tsar-Russland fra 1880-årene til 1920. Neste bølge var også fra Russland, flyktninger fra den russiske revolusjon. Men noen ordentlig asylpolitikk fikk vi ikke før etter første verdenskrig.

- I trettiåra, tok vi i mot mange fra Hitler-Tyskland. Både intellektuelle, radikale og jøder fikk asyl, forteller Kjeldstadli.

Økt pågang

Under den kalde krigen, kom det flyktninger fra Øst-Europa i flere bølger, blant annet fra Ukraina i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968. Men den store bølgen flyktninger kom på 70- og 80-tallet. Først kom spesielt chilenere og vietnamesere, siden folk fra hele verden.

- Det var på åttitallet, etter den økte pågangen, at man skjønte at man trengte mer permanente steder å ha flyktningene. Da kom de første asylmottakene, forteller Knut Kjeldstadli.

Kulturstrøm

  • Netflix skal lage norsk film

    Netflix offentliggjorde torsdag at de skal lage to filmer fra Norden, en norsk og en svensk. Den norske filmen skal hete «Kadaver» og skal være det selskapet kaller en grøsser. Jarand Herdal skal være manusforfatter og regissør.