Normal

"Mean Mr. Mustard"

En uteligger som gjemte pengesedler et spesielt sted på kroppen, var inspirasjonen bak en av sangene på albumet "Abbey Road".

Kulturstrøm