Hopp til innhold

– Milliardkutt vil gå utover viking­gjenstandane

Milliardkutt kan føre til at viking­gjenstandane står i fare. Det hevdar Statsbygg og UiO i ein ny rapport.

Vikingtidsmuseet

NYTT MUSEUM: Det nye Vikingtidsmuseet kjem ikkje til å slikt ut om det skal byggast innanfor budsjett, ifølge ny rapport.

Foto: AART Architects/Statsbygg

– Eit vengjeklipt Vikingtidsmuseum.

Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad om kostnadskutta Universitetet i Oslo og Statsbygg måtte legga fram i ein ny rapport til Kunnskaps­departementet.

Bakgrunnen for rapporten er at departementet ønsker at det nye museet på Bygdøy blir gjennomført til ein prislapp på 2,4 milliardar kronar.

Slik det var planlagt låg museet an til å sprenga den ramma med om lag ein milliard kronar.

Museumsdirektør for Vikingtidshuset Håkon Glørstad foran Osebergskipet

BEKYMRA: Direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, er uroleg for at usikkerheita rundt Vikingtidsmuseet vil gå utover sikkerheita til vikinggjenstandane.

Foto: Petter Sommer / NRK

I rapporten blir tre alternativ lagde fram, basert på det opphavlege konseptet.

Det billigaste av dei overskrid budsjettet med over 600 millionar kronar.

– Ein risikerer å sitta igjen med eit svært redusert museumsbygg utan å ha lykkast med innsparingar, seier Glørstad.

I rapporten blir det konkludert med at prosjektet sitt mål om å sikra dei uerstattelege kulturhistoriske gjenstandane for ettertida blir krevjande.

– Det er urealistisk med drastiske kostnadsreduksjonar i det noverande prosjektet, seier Glørstad.

I samband med kuttkravet bestilte Kunnskapdepartementet ein uavhengig rapport for å vurdera prosjektet og kuttforslaga.

I rapporten seier Holte Consulting seg einig med Glørstad.

Der er vurderinga at konseptet ikkje kan gjennomførast innanfor budsjett viss ein både skal sikra gjenstandane og gi god tilgang til publikum.

Eit fjerde alternativ som blir lagt fram i rapporten kan gjennomførast innanfor budsjett, men inneber eit heilt nytt konsept og auka risiko for vikingsamlinga si sikkerheit.

Dette fordi alternativet vil forseinka det nye museet med tre til fem år.

Dette er i konflikt med ei internasjonal ekspertgruppe si sterke anbefaling.

I 2012 peika dei på eit umiddelbart behov for å sikra vikingskipa betre enn det tilfellet var i det dåverande Vikingskiphuset.

Kulturstrøm

  • «Motståndaren» blir svensk Oscar-kandidat

    Filmen om en bekymret, iransk bryter er Sveriges Oscar-kandidat.

    – Det er litt uvirkelig, sier regissør av «Motståndaren», Milad Alami til TT om at den svenske Oscar-komiteen valgte hans film foran blant annet Lukas Moodysons «Tilsammans 99».

    Allerede er hans film valgt ut som svensk kandidat til Nordisk råds filmpris, som deles ut i oktober.