− Horribelt om regjeringen takker nei til tusenvis av arbeidsplasser

Svenskehandelen har stupt med 96 prosent. NHO og Virke mener avgiftskutt kan sikre tusenvis av arbeidsplasser i Norge etter pandemien.

Godteri i Sverige

DRAMATISK FALL: For svenskene er tallenes tale ikke gode, mens butikker i Norge kan juble.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Virke mener norsk handelsnæring vil tjene milliarder på avgiftskutt på blant annet sukker.

Regjeringa og Frp forhandler om akkurat dette nå. Frp har satt hardt mot hardt og krever at det kommer på plass før de støtter regjeringens statsbudsjett.

Virke Handel mener dette er noe de må enes om.

− Det vil være horribelt om regjeringen takker nei til tusenvis av arbeidsplasser når vi har historisk høy arbeidsledighet, sier direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

Harald J. Andersen, direktør for handel i Virke

Direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, mener avgiftskutt på grensevarer vil sikre tusenvis av arbeidsplasser i Norge.

Foto: Virke

Han sier målet med å redusere grensehandelsavgiftene er å hente omsetning, arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter tilbake til Norge.

Han mener regjeringen glemmer det store bildet når de holder igjen i budsjettforhandlingene.

– Vi frykter at de ser seg blinde på at reduserte avgiftsinntekter isolert gir færre kroner i statskassen, men pengene kommer tilbake rundt neste sving, sier Andersen.

Grensehandelen ned 96 prosent

Hittil i år har nordmenn brukt 13 milliarder kroner mindre i Sverige. Det er en nedgang på 72 prosent. I tredje kvartal stupte grensehandelen med hele 96 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Grensekontroll ved Svinesund. Nå vil også soldater fra Heimevernet settes inn her.

Grensehandelen har stupt med 96 prosent i tredje kvartal i år pga. koronapandemien.

Foto: Vidar Ruud

SSB karakteriserer grensehandelen etter sommeren som «svært lav» og «uvanlig lav».

Det betyr mer penger i kassa for norske butikker.

Og ifølge Virke bidrar koronastengte grenser til mer enn 10 milliarder kroner i økte inntekter til statskassa i år.

Avgiftskuttene Frp krever i budsjettforhandlingene nå, er ment å sørge for at Norge beholder mye av handelen også når grensa til Sverige åpner igjen.

– Regjeringen og Frp må få på plass avgiftsreduksjoner som monner, og dermed gjør at flere tar handelen i Norge, sier Harald Jachwitz Andersen.

Tusenvis av arbeidsplasser i spill

Ingen regner med å bli helt kvitt grensehandelen, men Virke mener målet må være å få mye av omsetningen tilbake til Norge for å sikre arbeidsplasser.

NHO mener en redusering av avgifter, og dermed grensehandel, vil kunne gi tusenvis av norske arbeidsplasser i handels- og næringsindustribransjen.