Tiltalte (17) skrev om grov vold mot kvinner på engelsktentamen

NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT (NRK): Tirsdag fikk retten se tegninger, filmmanus og tekster om vold og drap, laget av 17-åringen.

Vinstra-saken, dag 1

RETTEN: Jo Christian Jordet er aktor i straffesaken mot den nå 17 år gamle gutten. Her er Jordet i samtale med en av to sakkyndige, psykiatrispesialist Terje Tørrissen. Han og psykologispesialist Alexander Flaata er til stede i retten for å vurdere 17-åringens tilstand.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

På dag to i rettssaken etter Vinstradrapet fortsatte tiltalte (17) sin forklaring for retten på Lillehammer. På spørsmål fra aktor Jo Christian Jordet måtte gutten svare på en lang rekke spørsmål knytta til ulike tegninger, dikt, filmmanus og såkalte «storyboards» som tiltalte har tegnet og skrevet.

Samtlige av bevisene som ble lagt fram i retten handlet om grov vold mot kvinner, voldtekt, drap og blod.

En foreløpig sakkyndigrapport har konkludert med at gutten ikke er strafferettslig tilregnelig, men den rettsmedisinske kommisjonen var i tvil og har levert en tilleggsrapport. Ifølge aktor Jo Christian Jordet blir det et hovedtema i retten om gutten skal dømmes til tvungent psykisk helsevern eller fengsel.

Mandag nektet gutten for straffskyld på begge tiltalepunktene. Ifølge forsvarer Nora Hallén nekter tiltalte straffskyld fordi han og forsvareren mener han var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Engelsktentamen om vold

Tiltalte gav tirsdag flere ganger uttrykk for at han syntes det var ubehagelig å se tegningene og tekstene om vold som ble lagt fram i retten. Han framsto sterkt berørt under deler av opplesingen til aktor. Både guttens forsvarer Nora Hallén og dommer Ingulf Nordahl spurte om 17-åringen hadde behov for pause.

Den ene teksten som ble lest opp i retten, var en engelsktentamen. Teksten omhandler grov vold, i detalj, mot kvinner.

– Fikk du noen reaksjon på denne engelsk-tentamenen her, spurte aktor.

– Ja, jeg fikk høre i ettertid at lærerne hadde blitt forskrekka, sa tiltalte.

Gutten sa også at han har endra oppfatning om volden han har tegna, og som han tidligere fant fascinerende. Et av diktene ble skrevet da tiltalte var 11 år.

– Nå framstår det som ekkelt og grotesk, sa han.

Spurte om oppvekst og spillvaner

Forsvarer Nora Hallén la i sin utspørring vekt på tiltaltes oppvekst. Hun spurte om hvordan tiltalte har hatt det på skolen, om venner, og forhold til foreldre og slekt. Hallén var også opptatt av spillvaner og hvor mye gutten hadde hatt kontakt med andre mennesker.

Videre spurte hun om hvordan de siste månedene har vært. Gutten har siden desember 2018 vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Tiltalte fortalte at han det siste året har følt at andre har mislikt ham, og at han ofte hadde vært redd for at andre folk skulle skade ham.

– Jeg føler meg ikke trygg, sa gutten.

Det kom også fram at han på flere tidspunkter hadde hatt selvmordstanker og at han hadde drevet med selvskading.

Vinstra-saken, dag 1

FORSVARER: Nora Hallén forsvarer den tiltalte 17-åringen. I sin utspørring la hun vekt på hvor mye kontakt gutten har hatt med andre mennesker, og hvor mye tid han har brukt på spill og tv.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ulykkelig forelska

Mandag fortalte gutten om en tøff ungdomstid med mye ensomhet. I dagboka skrev han at han ikke hadde noen venner, og at han ikke hadde hatt gode venner siden slutten av barneskolen.

Det kom også fram at han hadde vært ulykkelig forelska i den avdøde 16-åringen.

Retten fikk tirsdag se en Facebook-chat mellom tiltalte og avdøde. Her spurte 17-åringen om avdøde ville være kjæreste med ham, noe jenta avslo. Chatten er fra desember 2016.

Mandag forklarte gutten at han hadde planlagt å drepe henne siden våren 2018. Drapet ble utført på halloween, 31.10.