Øyerdrapssiktet vil tilbake til åstedet

For at den siktede i drapssaken i Øyer skal huske mer av det som skjedde, ber forsvareren politiet om at det blir en rekonstruksjon på drapsstedet.

Kripos undersøker bolig

BOLIGEN: Drapet skal ha skjedd i denne boligen i Øyer ved Lillehammer 13.august i år. Nå vil den siktede 23-åringen tilbake til huset for å bli bedre i stand til å huske det som skjedde.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

I avhørene i forkant av det hittil siste fengslingsmøtet i saken, kunne Kim Andreas Kristiansen (23) fortsatt ikke svare på spørsmål om tiden før drapet og selve drapet. Han sier han ikke husker. Likevel erkjenner han å ha drept stefaren Bjarte Hansen i boligen de to disponerte i Øyer ved Lillehammer.

Nå ber Kristiansens forsvarer politiet om å sette i gang en rekonstruksjon av drapet, hvor Kristiansen tas tilbake til huset der drapet skjedde, og stedet der han sammen med en kamerat skal ha forsøkt å tenne på liket.

Hull i hukommelsen

Forsvarer Odd Ivar Grøn

FORSVARER: Odd Ivar Grøn representerer advokatfirmaet Lippestad

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forsvarer Odd Ivar Grøn fra advokatfirmaet Lippestad sier de fredag sendte en anmodning til politiet i Gudbrandsdal politidistrikt. Han håper en slik rekonstruksjon kan få Kristiansen til å huske.

– Vi ber i utgangspunktet om rekonstruksjon både i bolig og på funnsted. Det er viktig å få kartlagt så mange detaljer som mulig rundt saken, særlig siden det er hull i hukommelsen til siktede, sier forsvareren.

– Så han ønsker å få tettet disse hullene i hukommelsen?

– Ja, det ønsker både siktede og politiet.

– Hva forventer du skjer med henvendelsen?

– Jeg forventer at det da blir gjennomført en rekonstruksjon, hvis man ikke har gode grunner for noe annet, sier Odd Ivar Grøn.

Politiet: – Ingen planer om rekonstruksjon

Forsvareren har også tidligere sagt til media at Kristiansen er villig til å være med på en rekonstruksjon.

– Vi har ikke på noen måte planlagt noen rekonstruksjon. Men vi vil vurdere det etter å ha fått henvendelsen, sier konstituert politimester Olav Sørbye.

– Forsvareren sier det er viktig for å få siktede til å huske?

– Det vil jeg ikke kommentere, men generelt kan jeg si at en rekonstruksjon forutsetter at det kan komme fram opplysninger som gjør at det er nyttig.

Forsvarer Grøn mener det haster, siden det allerede har gått halvannen måned siden drapet og det nærmer seg vinter.

– Det er viktig at det skjer snarlig, både fordi det bør være så tidsnært hendelsen som mulig og fordi det er et poeng at omgivelsene ser så like ut som mulig. Da er det viktig at det skjer før det kommer snø, iallfall.

Sakkyndige psykiatre er nå i gang med arbeidet med å vurdere den siktedes tilregnelighet. En eventuell rettsak vil trolig komme opp i Sør-Gudbrandsdal tingrett på nyåret.

Funnstedet

FUNNSTEDET: Det kan også være aktuelt at Kristiansen tas til stedet der den utbrente kroppen ble funnet, i skogen ved en tursti noen kilometer fra boligen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK