Hopp til innhold

Vil ha psykebil i alle fylker

– Alle fylker bør få egne spesialpsykebiler for å frakte akutt psykisk syke mennesker. Det er bedre enn at politiet står for transporten ved innleggelser.

Thea Svenkerud
Foto: Torunn Myhre / NRK

Det mener to hedmarksdamer som har startet en facebookgruppe med krav om slike psykebiler.

– Det å slite psykisk skal ikke sammenlignes med å være en kriminell. Det bør være like normalt å få en sykdom i hjernen som ellers i kroppen, sier Thea Svenkerud.

Suksess for psykebil

Politiet er lei psykiatrioppdrag

Startet facebookgruppe

Sammen med kollega Nina Berg ved PP-tjenesten i Elverum, står hun bak facebookgruppaen som heter "JA til PSykebil til alle fylker NÅ!".

– Det er mange organisasjoner som har slåss for dette i mange år. Psykebilen har jo eksistert i Bergen i 5 år ,og vi synes det er på tide at andre fylker kommer etter, sier Svenkerud.

Hun får støtte fra blant annet Norsk Sjukepleierforbund og Mental Helse. Til høsten får helsekomiteen på stortinget denne saken på sitt bord - etter et forslag fra Fremskrittspartiet.

6500 psykiatrioppdrag

I fjor hadde politiet 6500 psykiatrioppdrag i de største fylkene våre. I Hedmark og Oppland er det ett oppdrag nesten daglig.

– Ja vi har mange. Vi bruker av og til lang tid på sånne transporter. Da er vi borte fra det området hvor vi ellers kanskje har oppdrag å ta oss av, sier politimester Tormod Bakke i Hedmark.

Politiet ender ofte opp med å stå for transporten, eller bistå helsepersonell med det.

I Helse Bergen innførre man en spesialsykebil for psykisk sjuke for fem år siden. Den ser helt vanlig ut, men er spesialinnredet og bemannet med kvalifiserte folk. Det er en slik Berg og Svenkerud nå vil ha i alle fylker.

Helseforetakene bestemmer

– Jeg er veldig positiv til den psykebilen. Vi har snakket om det og drøfet det, sier Solveig Brekke Skard, direktør ved psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Det er helseforetakene som bestemmer om de vil ha slike biler. Men med store avstander, er det vel så viktig å sørge for å få fagfolk ut i distriktene, mener direktøren.

Politi, helsevesen og brukergrupper har regelmessige møter om hvordan de samarbeider om disse pasientene, med ett mål for øye:

– Vi skal bare bruke politiet når det er absolutt nødvendig, sier Brekke Skard.

Psykebil er det beste

Heller ikke politimesteren i Hedmark sier ja til en psykebil uten videre - selv om politiet i dag bruker mye tid og ressurser på å transportere pasienter.

– Det må utredes nærmere. Det er ikke tvil om at en psykebil er en veldig mye bedre måte å frakte utagerende psykiatriske pasienter på. Men man må først finne ut hvor stor kapasitet man må ha for å være tilgjengelig når behovet er der, sier Tormod Bakke.

Men ildsjelene bak den nye facebookgruppa, med 12.000 medlemmer, er utålmodige:

– Vi må jo begynne et sted. Det å få en psykebil i hvert fylke er i hvert fall en begynnelse, mener Thea Svenkerud.

Kan ikke vedtas

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen på stortinget, Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet, sier det ikke er aktuelt å vedta å innføre av slike psykebiler i fylkene.

– Det blir litt spesielt hvis vi skal sitte i stortinget og bestemme at det skal være en ambulanse av det ene eller andre slaget.

– Vi skal styre på et overordnet plan og gjennom det gi overordnede retningslinjer. Så er det helseforetakene som har ansvaret for å implementere dette i forhold til hvordan de vil innrette seg rent praktisk, sier hun.