Hopp til innhold

Vil ha nullvisjon mot selvmord

Torsdag vedtar stortingspolitikerne at det skal lages en handlingsplan mot selvmord. Målet er at ingen skal ta livet sitt i Norge.

Minnes Erika

MINNES ERIKA: Bare 14 år gammel avsluttet Erika Granerud livet sitt mens hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. Saken får nå politiske konsekvenser.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Historien om 14 år gamle Erika, som NRK kunne fortelle denne uka, har berørt mange, også stortingspolitikerne. Jenta fra Toten tok livet sitt i desember i fjor da hun var innlagt på psykiatrisk avdeling.

Nye tall viser at 1910 pasienter i psykisk helsevern begikk selvmord i perioden 2008–2015.

En samlet opposisjon på Stortinget legger torsdag fram et forslag som pålegger regjeringen å lage en handlingsplan for å forebygge selvmord.

– Vil innføre nullvisjon

Senterpartiets Kjersti Toppe har fremmet forslaget som nå får flertall.

– Det er saken med jenta som tok selvmord, og statistikken som har kommet fram de siste dagene, som er bakgrunnen for at vi fremmer forslaget. Vi må få ned disse tallene, sier Toppe.

Forslaget innebærer at regjeringen skal vurdere å innføre en såkalt «nullvisjon», etter modell av trafikksikkerhetsarbeidet.

Kjersti Toppe

FORSLAGSSTILLER: Kjersti Toppe fra Senterpartiet fremmer forslaget om en handlingsplan mot selvmord sammen med tre andre partier.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi har klart å snu en trend i trafikken. En nullvisjon er en sterk målsetting, sier hun.

Kristelig Folkeparti er med å sikre flertall for handlingsplanen.

– Vi må ha en nullvisjon med flere tiltak, sier Olaug Bollestad (KrF).

Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet mener vi må tørre å diskutere selvmord.

– Vi kan se på oppmerksomheten og ressursene som legges i å få ned dødstallene i trafikken og sammenligne, sier Kjerkol.

Samtidig med forslaget om handlingsplan, skal Stortinget ta stilling til flere andre forslag for å styrke det psykiske helsevernet.

– Vi må åpne skuffen

Faren til Erika, Patrick Granerud, var med i radiostudio da politikerne diskuterte saken på Dagsnytt 18 onsdag. Familien har valgt å stå fram med sin historie.

Patrick Granerud

STÅR FRAM: Patrick Granerud, faren til Erika, diskuterte psykisk helsevern med flere politikere i studio i Dagsnytt 18 onsdag.

Foto: NRK

– Jeg ønsker at vi skal åpne en skuff som har vært lukket lenge, få det på dagsorden og få endringer, sier faren.

Han er glad for at selvmord er satt på politikernes agenda.

– Jeg håper de holder løftene sine og gjør noen endringer, det er derfor vi har stått fram, sier Patrick Granerud.

– Handling viktigere enn handlingsplan

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i regjeringspartiet Frp, sier det er fortvilende å lese om alle som har tatt livet sitt mens de har vært under behandling i psykiatrien.

Bård Hoksrud, Frp

SKEPTISK: Bård Hoksrud er skeptisk til å innføre en nullvisjon for selvmord. Han mener suksessen med å forebygge trafikkulykker ikke kan overføres.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

Hoksrud er skeptisk til å overføre nullvisjonen fra vegsektoren til psykiatrien.

– Her må man jobbe på en litt annen måte. Det handler om mennesker som har individuelle behov.

Hoksrud sier han i utgangspunktet er positiv til en handlingsplan som skal bidra til færre selvmord, men at det er viktigere med handling enn med handlingsplan.

En tidligere handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading løp til og med 2017. Den har åpenbart ikke virket godt nok.

– Dette må være en plan som er bedre, hvor nullvisjonen er en forsterking, sier Kjersti Toppe (Sp).

Stortingspolitikerne vil forebygge selvmord og selvskading

Flere saker fra Innlandet