Hopp til innhold

Vil felle 30 ulver til vinteren

Det kan bli skutt rundt 30 ulver under vinterens lisensjakt. Rovviltnemndene har vedtatt at tre ulveflokker innenfor ulvesona skal fjernes.

Ulv ved Osensjøen

ULV: Denne ulven, som er del av Slettåsflokken, ble fotografert ved Osensjøen i 2012. Nå kan det åpnes for at hele flokken blir felt.

Foto: Bjørn Nævra/Torgeir B. Lande

På et møte på Gardermoen i dag vedtok rovviltnemndene hvor mange ulver de mener skal felles under vinterens lisensjakt.

Nemnda vedtok at det skal felles 12 ulver utenfor den såkalte ulvesona, og at det samtidig skal tas ut tre hele flokker innenfor sona.

Alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus/Hedmark) skal også tas ut.

Totalt kan det, ifølge Statens Naturoppsyns tall, være snakk om rundt 30 ulver. Dette utgjør i underkant av en tredel av det totale antall ulv i Norge.

Trosset anbefalingen

Sekretariatet for rovviltnemndene hadde innstilt på lisensjakt på tolv dyr utenfor sona – men ingen innenfor ulvesona.

Nemndmedlemmene stemte altså stikk i strid med sitt eget sekretariat.

Jaktleder Arne Sveen og død ulv

DØD ULV: Jaktleder Arne Sveen ved en ulv som ble skutt under vinterens lisensjakt i Åmot i Hedmark.

Foto: Knut Røsrud

Det var splittelse på møtet, men utsendingene fra Hedmark fikk med seg nok representanter fra Oslo, Akershus og Østfold til at det ble flertall for ulvejakt i ulvesona, skriver Østlendingen.

Rovviltnemndene begrunner sitt vedtak med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med god margin.

Blir debatt

I fjor vinter skapte det stort debatt da daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen overraskende stoppet rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulver innenfor ulvesona, deriblant hele Slettåsflokken og Osdalsflokken.

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

NEMNSLEDER: Arnfinn Nergård leder rovviltnemnda i Hedmark. Han tror ikke siste ord er sagt i denne saken.

Foto: Mette Finborud Børresen

Også denne gangen blir det trolig strid om antallet ulv som kan felles.

– Det er uforsvarlig med så stor jakt. Vilkårene for jakt er ikke oppfylt, sier Øyvind Solum, leder i Rovviltnemnda i region 4 og Miljøpartiet De Grønne-politiker.

Trolig blir saken endelig avgjort av miljøminister Ola Elvestuen.

– Jeg er helt sikker på at vedtaket blir påklaget og at det blir påklaget fra begge sider. Avgjørelsen blir nok tatt i Miljødepartementet, sier Arnfinn Nergård, Senterparti-politiker og leder i nemnda i Hedmark.