Vikepliktsbrudd førte til kollisjon

To biler har kollidert i krysset Tangenvegen/Kristian Fjelds gate i Stange Sentrum. En person er kjørt til Hamar sykehus for sjekk. Fører av den ene bilen anmeldes for brudd på vikeplikten.