Hopp til innhold

Venter fortsatt på at Folla skal renses – 20 år etter gruvestengning

Folk i Folldal har ventet på rensing av gruveutslipp til elva i snart 20 år. Nå blir det nye forsinkelser.

En bekk renner ut i elva Folla, rett nedenfor Folldal sentrum. Den sildrer, men fargen på vannet er brunt. Hvert år tar bekken med seg mellom 10 og 20 tonn kobber fra gruvene og slagghaugene fra Folldal gruver.

Helt livløst i elva

Kobberet er giftig for livet i vannet. I ei mil er elva tom for fisk, seks mil er sterkt forurenset.

– Det er livløst her. Fisken trives ikke, og blir forgiftet. Det er satt en grenseverdi på 10–15 mikrogram, da det gjelder kobber i vann. I vannet som renner ut i elva er det mange tusen mikrogram. I elva ligger det på mellom 50 og 100 mikrogram, forteller varaordfører i Folldal, Ståle Støen.

Ståle Støen

Varaordfører Ståle Støen er lei av å vente på at Nærings- og handelsdepartementet skal rense opp Folla.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Det har gått nesten 20 år siden gruvedriften ble lagt ned i Folldal. Og fortsatt venter folldølene på at elva skal renses av gruveeier som Nærings- og handelsdepartementet.

I 2003 påla Statens forurensingstilsyn departementet å gjennomføre tiltak for å redusere avrenning av tungmetaller. Klima- og forurensningsdirektoratet, KLIF, ga eierne en frist til 2010 med å komme i gang med rensing, uten at noe skjedde.

– Et løftebrudd

I sommer skulle forsøk med rensing komme i gang, men det ble det ikke noe av.

– Jeg er veldig sur på det. Vi hadde møte med KLIF, direktoratet og departementet 23. januar. Da ble vi lovet at det skulle settes i gang pilottesting på ny rensemetode her i løpet av sommeren. Når det ikke skjer så er det et løftebrudd, sier varaordfører Støen.

Forurensing i Folla

Store mengder kobber renner ut i Folla.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Direktoratet for mineralforvaltning, som har ansvaret for å finne fram til en egnet rensemetode, sier de nå jobber for å finne en metode som fungerer.

– Vi forbereder et pilotprosjekt for å se hvilken teknologi som kan være egnet til å rense Folla. Det er ikke en fullskala rensing man tar sikte på i første omgang. Vi har bestemt at dette skal ut på et offentlig anbud, så det vil ta noe tid. Vi håper å komme i løpet av våren, sier direktør Bård Dagestad.

Tidligst neste år skal et pilotanlegg i mindre skala til kanskje 10–12 millioner kroner, prøves ut. Når fullskala rensing kan komme i gang er helt i det blå.

Forstår utålmodigheten

Dagestad har forståelse for at folk er lei og synes ting tar tid. Samtidig vil han ha forståelse for at det vil ta tid.

– Dette tar så langt tid som det tar. Reglene for offentlig innkjøp er som de er, og man må følge de. Folk må være klar over at dette er et vanskelig arbeid. Vi gjør så godt vi kan, og tar sikte på å få til dette våren 2013.

Sjøl om fristen fra KLIF gikk ut for to år siden, vil KLIF foreløpig ikke foreta seg noe.

– Det går litt sakte, derfor er vi i løpende dialog med departementet og direktoratet om situasjonen i Folldal. Årsaken til at de ikke nådde fristen, var at de satset på feil metode. De har nå arbeidet for å finne nye løsninger, sier seksjonssjef i KLIF, Harald Sørby.

Se mer fra området i videoklippet:

Elva folla lider av stor forurensning. Selv om det er 20 år siden gruvedrifta i kommunen ble avslutta, er det ikke satt i gang rensing.

Kjemper fortsatt for rensing av Folla

– Staten slipper letter unna enn private eiere

Varaordfører Ståle Støen mener gruveeieren slipper lettere unna, fordi det er staten som er eier, og ikke en privat eier.

– Hadde det vært en privat gruveeier så hadde ikke dette skjedd. Jeg synes det er veldig uriktig at KLIF som tilsynsinstans gjør forskjell på private gruveeiere og staten som gruveeiere. Det er ikke brukbart. Dette bør Stortinget ta tak i, sier Støen.

Nå forventer han at ting skjer.

– Jeg forventer at det settes i gang parallell utprøving av flere rensemetoder for å finne en metode som er effektiv, og som også kan gjenvinne metallene som i dag går i elva.