Vegvesenet: – Vi kaller det moderne slavedrift

Voksne menn står på kontrollstasjonen og griner. Vegvesenet mener bulgarske transportfirmaer utnytter makedonske sjåfører på det groveste.

Geir Thomas Finstad

Geir Thomas Finstad, fagsjef i Utekontrollen, sier situasjonen er fortvilet for de makedonske sjåførene.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Hvert år får mellom 50 og 100 vogntog med makedonsk sjåfør kjøreforbud etter å ha blitt stoppet i kontroll, bare i Hedmark. Sjåfører blir stående igjen på kontrollstasjonen uten at firmaet de jobber for gjør noe for å hjelpe dem.

– Det er så omfattende, og det er veldig frustrerende for våre kontrollører å se at folk blir behandlet på denne måten.

Det sier Geir Thomas Finstad, som er fagleder i Utekontrollen i Hedmark.

Har ikke førerattest

Problemet er at transportfirmaer i Bulgaria bruker sjåfører fra Makedonia, som ikke er med i EU. Disse sjåførene skal ha en førerattest som dokumenterer at de har samme arbeidsvilkår som EU-borgere skal ha. Men den er det mange som mangler. Og da får de kjøreforbud.

– Når det skjer, blir sjåføren ofte stående igjen på kontrollstasjonen. Så kommer det en ny sjåfør med bulgarsk pass og henter bilen etter noen dager eller uker, sier Finstad.

Han sier det hender at transportfirmaet sørger for at den makedonske sjåføren kommer seg hjem, men ikke alltid.

– Noen ganger blir han bare satt igjen på kontrollstasjonen uten verken jobb eller penger.

– Den siste vi stoppet sa at han tjente 4000 svenske kroner i måneden, sier Finstad.

Geir Thomas Finstad

Utekontrollen i Hedmark gir mellom 50 og 100 lastebiler kjøreforbud hvert år.

Foto: Vera Wold / NRK

Farlige i trafikken

Internt i vegvesenet kaller de dette moderne slavedrift. De mener også at slike arbeidsvilkår går ut over trafikksikkerheten.

– Når vi vet at sjåførene kanskje ikke sover og hviler som de skal og ikke har et skikkelig kosthold, så kan de være en fare i trafikken, sier Finstad.

Når vegvesenet får kontakt med det bulgarske firmaet skylder de ofte på sjåføren. Og de sender aldri kopier av førerattester. Det forteller oss at de ikke har ting i orden, sier Finstad. Men det er vanskelig for Statens vegvesen å få bukt med dette.

– Dagens reaksjon er kjøreforbud inntil en ny sjåfør kommer. Det går egentlig bare ut over den sjåføren vi har stoppet, sier Finstad.

Snø og vanskelige kjøreforhold

En reaksjon kan være å inndra transporttillatelsen til useriøse firmaer, mener Vegvesenet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå etterlyser Utekontrollen andre straffereaksjoner. Kanskje kan man bøtelegge de bulgarske transportfirmaene og kanskje kan man inndra den internasjonale transporttillatelsen for å kjøre gods i Europa, foreslår Finstad.

Han ber også de som bestiller transport om å ta ansvar og stille krav til dem som henter eller leverer varene deres.

Mapei: – Vi må stå imot

Bedriften Mapei i Nord-Odal i Hedmark har et omfattende kjøp av transporttjenester. De bestiller selv transport til kundene sine.

– Vi tenker at transportøren er Mapeis ansikt utad og er opptatt av å bruke seriøse aktører, sier logistikkansvarlig i Mapei, Lene Hammeren.

Men de har også mye transport inn til fabrikken og mange leveranser fra utlandet, så hun ser at problemstillingen kommer nærmere dem.

– Alle ønsker jo å kjøpe transport billigst mulig for å vinne kunder. Men vi må stå imot det, sier Hammeren.

Omfattende problem

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Morten Lien sier dette gjelder fler enn bare makedonske sjåfører.

– I en rapport vi har publisert, kommer det fram at kun tre av ti utenlandske sjåfører hadde lovlig lønn og diet i 2017.

Han forteller også at tilsyn som er utført hittil i år ikke viser noen tegn til forbedring.

Morten Lien, sjefingeniør Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Morten Lien sier det er et omfattende problem at så mange utenlandske sjåfører som kjører i Norge ikke har lovlig lønn og diet.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Vil ha strengere kontroll og høyere bøter

Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Hedmark og Oppland, synes det er trist at useriøse aktører får kjøre på norske veier. Han tviler sterkt på at trafikksikkerheten er god nok og mener det er fryktelig at sjåførene blir utnyttet.

Guttorm Tysnes

– Slik kan vi ikke ha det, sier regionsjef i Norges Lastebileierforbund, Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Lastebileierforbundet ønsker mye strengere kontroll og mye høyere bøter.

– Og ikke minst, ønsker vi at bedriftene som kjøper transport skal bli mer bevisste. Dessverre er det slik at mange kun ser på det som en utgiftspost. De er opptatt av tre ting; og det er pris, pris og pris, sier Guttorm Tysnes.

NRK har ikke klart å få kontakt med det bulgarske firmaet som Statens vegvesen refererer til i denne saken.