Hopp til innhold

Sju av ti utenlandske sjåfører får ulovlig lav lønn

Sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert på turer med transport innenlands i Norge de to siste årene, kjører med ulovlig lav lønn. Det viser ferske tilsynstall fra Arbeidstilsynet.

Kontroll vogntog på Gol

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen samarbeider om kontroll av vogntog og sjåfører på Gol i Buskerud.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Når de utenlandske sjåførene kjører innenlandstransport, skal de ha minstelønn på 167 kroner og 50 øre. Det er det mange som ikke får ifølge Arbeidstilsynets kontroller.

– 7 av 10 av de kontrollerte utenlandske sjåførene i perioden 2016–2017 har ulovlige lønnsbetingelser, sier Morten Lien Senioringeniør i Arbeidstilsynet. Det skaper ugreie forhold for sjåførene når de kjører i ett høykostland som Norge.

Morten Lien, senioringeniør Arbeidstilsynet

Morten Lien, senioringeniør Arbeidstilsynet forteller at enkelte sjåfører får betalt under femti kroner timen i lønn.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Enkelte sjåfører kjører for under femti kroner timer og lite diett, forteller Lien. Men lønna kan variere fra ti kroner for lite, til mer enn 100 kroner under minstelønn, sier han.

Når norske sjåfører kanskje får 200 kroner timen sliter norske transportører med å konkurrere med dem som får rundt en femtilapp i timen, sier Lien.

Tilsynsresultat

Til nå har arbeidstilsynet utført 184 tilsyn av utenlandske sjåfører på kabotasjetur. 115 av dem er ferdig konkludert og av disse har 74 prosent fått ulovlig lav lønn.

Når de utenlandske sjåførene kjører med for lav lønn og diett, virker det konkurransedrivende fordi de fleste norske sjåfører lønnes langt over minstelønnen, sier Lien.

Alvorlig at mange bryter minstelønn

– At så mange av de kontrollerte får for lav minstelønn er jo helt åpenbart alvorlig. Dette går utover norske arbeidsplasser, norsk næringsliv og ikke minst skaper det en ny underklasse som jobber for luselønn for at vi skal få billigere transport, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo.

Geir A. Mo, Administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund

Lavt betalte sjåfører utgjør en fare for norske arbeidsplasser sier Geir A. Mo, administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Astri Husø / NRK

Han påpeker at man ser en voksende underklasse som jobber på norske veier. Ett A-lag og ett B-lag som er her og jobber for luselønner kun for at vi skal få billigere transport. Det er ikke bra, og ikke noe Norge kan være seg bekjent av, sier Mo.

Norske arbeidsplasser i fare

Mo frykter at norske transportselskaper ikke kommer til å greie seg. Han sier marginene er presset allerede.

Når sjåførene ikke får anstendig betalt er det ett problem som utgjør en fare for tapte arbeidsplasser og bedrifter, sier Mo.

Når arbeidstilsynet avslører brudd på minstelønn, tar de kontakt med den utenlandske arbeidsgiveren og gir pålegg om å betale lovlig lønn når sjåførene kjører i Norge forteller Morten Lien senioringeniør i Arbeidstilsynet.

Siden 2015 har Arbeidstilsynet hatt en ekstra innsats rettet mot et utvalg næringer som har hatt spesielle utfordringer, deriblant transportbransjen.

Fra 2018 er samarbeidet utvidet. Arbeidstilsynet jobber nå sammen med Statens vegvesen, politi, toll- og skatteetaten i ett kontrollsamarbeid for å forsøke å få bukt med problemene i transportbransjen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger