E6 i Gudbrandsdalen blir én milliard dyrere

Nye E6 mellom Frya og Sjoa blir én milliard kroner dyrere enn tidligere beregnet. Statens vegvesen mener dette delvis skyldes et presset entreprenørmarked og nye krav knyttet til flomsikring.

Navarsete åpner E6-utbygging

Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete under åpningen av E6-utbyggingen Frya-Sjoa 21. mai 2013.

Foto: Per Kollstad / Statens vegvesen

– Entreprenørene har mer enn nok å gjøre, og det får følger for prisnivået, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Moshagen, til Gudbrandsdølen Dagningen .

– Vi har vært uheldige

Øyvind Moshagen

Øyvind Moshagen, prosjektleder i Statens vegvesen

Foto: Statens vegvesen

– Jeg mener vi har hatt fornuftige kalkyler hele tiden. Men markedet har utviklet seg mye raskere enn antatt, og vi var uheldig fordi vi traff en "topp", sier Moshagen.

Staten kommer til å ta det meste av regningen, men 123 millioner kroner må dekkes av bompenger. Det betyr at bompengeavgiften blir 4-5 kroner mer på strekningen Ringebu-Otta.

Nye flomkrav

Moshagen legger også vekt på "ytre faktorer" som flom og nedbør. Der er det kommet nye krav som gjelder for hele strekningen.

– Markedet svinger, eller er vekslende, vil jeg heller si. På en del områder kan det blir dyrere, på andre områder billigere, sier prosjektsjef i Implenia, Trond Johansen. Det var Implenia som vant anbudet for den store utbyggingen av E6. Arbeidet skal være ferdig i 2016.

20 prosent avvik

Det opprinnelige budsjettet for Frya-Sjoa-utbyggingen var på 5 milliarder kroner. Det betyr at budsjettsprekken er på ca. 20 prosent.

Flere saker fra Innlandet