Hopp til innhold

Kraftverket ved Glomma: Deler av demningen har kollapset

En nettfeil førte til at store mengder vann fosset innover kraftverket på Braskereidfoss. Nå har deler av demningen kollapset.

Aggregatene på Braskereidfoss kraftverk ved Glomma stanset rundt kl. 06.30 onsdag morgen på grunn av en nettfeil.

Ved stopp skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke.

Ved 16.30-tiden begynte deler av demningen å kollapse på grunn av de enorme mengdene vann.

– Dette er en veldig, veldig trist dag for Hafslund Eco, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante i Hafslund Eco.

Statsforvalteren i Innlandet melder ved 19-tiden at situasjonen er stabil ved kraftverket.

Vil overvåke situasjonen

Ragnhild Abrante forteller at vannmassene har funnet veien gjennom fyllingsdammen på siden av kraftverket. Foreløpig ser det ut til at vannavledningen gjennom dammen går bra.

– Det er vondt å oppleve at et flott kraftverk blir satt under vann. Det er sjeldent, sier hun.

Årsaken til at flomlukene ikke åpnet seg automatisk onsdag morgen er fortsatt uklar.

– Det må vi se på når situasjonen har normalisert seg. Vi vet faktisk ikke hvorfor dette skjedde, sier Abrante.

Mannskaper fra Hafslund Eco vil overvåke situasjonen nøye sammen med politiet. De skal se hvordan det utvikler seg for å vurdere hvilke tiltak de gjør.

IMG_4913
Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Politiet i Innlandet ber skuelystne om å være forsiktige ved 18-tiden. De skriver på X (tidligere Twitter) at flere sitter farlig nær elva.

– Elva fører med seg trær og gjenstander som vil kunne medføre fare.

Vurderte å bruke sprengstoff

Hele onsdag formiddag ble det vurdert å bruke sprengstoff for å åpne en luke i demningen, slik at vannet kunne slippe unna.

Politiet fikk bistand fra Forsvaret for å håndtere situasjonen.

Ved 16-tiden opplyste innsatsleder Fredrik Thomson i Innlandet politidistrikt at det ikke var aktuelt med sprengning av selve damanlegget.

– Man ser at skadene ved en eventuell sprenging av betonganlegget ville vært såpass stor at det ikke vil ha noe formål, sier han.

Fredrik Thomsson

SKADER: Innsatsleder Fredrik Thomson sier at skadene ved en eventuell sprengning ville vært store.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Ikke fare for innbyggere

Politiet evakuerte innbyggere i samarbeid med kommunen.

– Vi har evakuert alle som skal evakueres. Evakueringen vi har gjort er såpass god at det er trygt for de i området, sa innsatsleder Merete Hjertø i Innlandet politidistrikt.

Braskereidfoss kraftverk ligger i Våler kommune i Innlandet, rundt tre mil sør for Elverum.

Innsatsleder Merete Hjertø

EVAKUERT: Innsatsleder Merete Hjertø sier at det ikke er fare for innbyggerne.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Mellom 15 og 20 husstander ble evakuert i området sør for kraftverket.

Ved 18-tiden onsdag kveld ble det klart at de aller fleste har fått flytte hjem igjen, med unntak av ett hus.

Ordfører i Våler kommune, May-Liss Sæterdalen, sier kommunen satte krisestab klokken 11.00.

Vi har tett kontakt med innsatsleder som er på stedet og vi følger situasjonen fra minutt til minutt.

Ordfører i Våler kommune, May-Liss Sæterdalen.

FØLG MED: Kommunen oppfordrer innbyggerne til å sikre verdier og ikke oppholde seg nær Glomma. Ordfører May-Liss Sæterdalen råder også innbyggerne til å følge med på kommunen sine hjemmesider.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fikk telefon fra politiet

Hans Erik Vestby ute da han fikk telefon fra politiet. Selv om Vestby bor nært elven, har han ikke blitt evakuert tidligere.

– Jeg så jo at elva steg, men det er ikke et problem enda. Men de sa de kom til å slippe på mer vann, sier Vestby.

Også Marit Kynnbråten var ute da telefonen kom. Hun ville gjerne hentet noen ting hjemme, men fikk beskjed om å ikke reise innom.

Jeg får vel reise og drikke kaffe, og prate med andre. Vi får ta det som det kommer.

Naboene Hans Erik Vestby og Marit Kynnbråten er evakuerte i Våler kommune, Innlandet

EVAKUERTE: Naboene Marit Kynnbråten og Hans Erik Vestby er evakuerte i Våler kommune.

Foto: Mats Sparby

Justisministeren besøker Braskereidfoss

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl var nylig til stede på kraftverket.

Det er uten tvil kritisk det som skjer her nå. Det illustrerer alvoret i ekstremværet «Hans».

Det kommer mer og mer vann rundt kraftverket. Enger Mehl sier det er sterkt å se naturkreftene.

Ministeren forventer langvarige konsekvenser av skadene som følge av ekstremværet.

– Nå er det viktigste å håndtere hendelsen og det være som er her. Og sørge for at vi får reddet liv og ikke minst begrenset skade på eiendom og andre ting som folk er bekymret for.

Emilie Enger Mehl på Braskereidfoss

TAKKNEMLIG: – Jeg er takknemlig for alle som jobber nå for å begrense skadevirkningene, og for å forberede det som kan komme til å skje dersom demningen skulle briste eller hvis det blir større vannføring, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Foto: Roar Berntsen / NRK

Luftfartsrestriksjoner

Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har besluttet innføring av luftromsrestriksjoner rundt Braskereidfoss kraftverk i Våler i Innlandet.

Restriksjonene gjelder droner og alle typer luftfartøy, skriver de i en pressemelding. Beslutningen er tatt av hensyn til politiets og andres sikkerhet i tilknytning til området.

Restriksjonsområdet har en horisontal utstrekning på 2,5 nautiske mil rundt Braskereidfoss kraftverk. I vertikal utstrekning over bakken opp til 2500 fot.

Det tilsvarer henholdsvis rundt 4,6 kilometer og 762 meter.

Forbudet gjelder ikke flygning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag.

Fylkesveg 210 på vestsiden av Glomma er stengt mellom Støa og Eidsfossen.

Arbeid pågår ved Braskereidfoss kraftverk.

VURDERT FORTLØPENDE: Det ble tatt fortløpende vurderinger om hvilke tiltak som skulle settes inn i Braskereidfoss.

Foto: NTB