Hopp til innhold

Utsetter utredning av Mjøssykehuset

Helse Sør-Øst har valgt å ta ned prosjektorganisasjonen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet fram til det kommer en politisk avklaring, melder Helse Sør-Øst.

– Det betyr at våre prosjektmedarbeidere og de som har jobbet med dette prosjektet ved Sykehuset Innlandet kan utføre andre viktige arbeidsoppgaver, forteller administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Han sier det krever mye ressurser å opprettholde et slikt prosjekt, og de mener det ikke er fornuftig bruk av ansatte og penger å ha en prosjektorganisasjon som venter på en avklaring.

– Det er gjort en god og grundig jobb fram til nå, og dette vil vi bygge videre på når vi får klarsignal til det, sier Rootwelt i pressemeldingen og fortsetter:

– Dette er en stor og viktig beslutning for Innlandet. Vi ser frem til å få en avklaring, men må forholde oss til at regjeringen gjør en grundig vurdering før de tar en beslutning.

Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst.
Foto: Helse Sør-Øst RHF

Flere saker fra Innlandet