Hopp til innhold

Regjeringen vil utrede privatisering av Statskog

Statskog har ifølge Landbruks- og matdepartementet blitt bedt om å se på ulike modeller for privatisering av virksomheten.

Skog

STATLIG: Statskog er landets største grunneier, og eier rundt en femtedel av Fastlands-Norge. De jobber blant annet for å sikre allmennhetens rettigheter på statens grunn.

Foto: Linda Vespestad

Det kom fram i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet fredag.

I tillegg er Statskog bedt om å se på de økonomiske og praktiske konsekvensene av modellene.

– Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet, ifølge pressemeldingen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få kommentar fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), men hun var ikke tilgjengelig for kommentar søndag. Heller ingen andre i Landbruks- og matdepartementet var tilgjengelige for kommentar, men viser til den politiske plattformen som ble lagt fram med Solberg-regjeringen.

Her står det å lese at regjeringen ønsker å «styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene

Statskog: – I første omgang en utredning

Arnhild Holstad, kommunikasjonssjef i Statskog, bekrefter at beskjeden om utredning kom i et foretaksmøte fredag. Hun forteller at det i første omgang er snakk å se på ulike mulige modeller for å privatisere skogvirksomheten.

– Vi har satt ned en egen prosjektgruppe som skal jobbe med dette, og i tillegg vil vi hyre inn ekstern hjelp, sier hun til NRK.

Hun sier at det er for tidlig å si hva en eventuell privatisering vil ha å si for Statskog.

– Vi har ikke begynt arbeidet med modellene enda, så det kan vi ikke si noe om på nåværende tidspunkt.

Hun legger til at Statskog til enhver tid er lojale til enhver eiers vedtak om hvordan Statskog skal utvikle seg.

Vedum: – Vi ville aldri solgt hele Statskog

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, ser negativt på en mulig privatisering.

Han mener det ville være svært uklokt å selge alt under ett.

– Det finnes så få potensielle kjøpere her i Norge, rett og slett på grunn av prisen, at sjansen er stor for vi ville fått en utenlandsk kjøper. Da har vi gitt fra oss kontrollen for alltid, til noen som har helt andre interesser enn oss, sier han.

Han håper Statskog heller vil selge mindre biter av Statskog, og fortsette det arronderingssalget som er påbegynt.

– Da vi satt med makta over Statskog kjøpte vi Borregaard skoger, for at dette ikke skulle bli solgt til utenlandske eiere. Deretter solgte vi småteiger, for å styrke det lokale eierskapet. Så vi mener ikke at det nødvendigvis må være staten som eier, men vi mener det er viktig å sikre verdiskapningen, sier Slagsvold Vedum.

NJFF: – Bør forbli statlig

I pressemeldingen fra Landbruksdepartementet står det at regjeringen er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. De ber derfor Statskog legge vekt på at denne tilgangen ikke blir dårligere med en eventuell privatisering.

Norges Jeger- og Fiskeforbund reagerer likevel på nyheten med at Statskog bør være i statens eie.

– Vår soleklare holdning til dette er at statlig grunn bør forbli statlig, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger- og fiskeforbund.

Han forklarer det med at det er den eneste garantien som finnes for at allmennheten skal ha tilgang til å jakte og fiske.