Kundene som unndro skatt blir ikke tiltalt

Ekteparet Ivar og Kari Stuan i Sponsorlink kan bli dømt til fengsel for å ha "hjulpet" firmaer å unndra skatt. Men firmaene som faktisk har unndratt skatt, de blir ikke tiltalt.

Richard Røed

AKTOR: Blant firmaene er flere lokale Hamar-firmaer, sju bønder fra Løten, men også et stort nasjonalt forsikringsselskap og en forskningsinstitusjon. Aktor Richard Røed mener Sponsorlink og kundene diskuterte hva som skulle stå på fakturaen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Det er ikke reist straffesak mot noen av dem. Og det blir det nok heller ikke, sier politiadvokat Richard Røed. nbsp;

I dag startet saken mot daglig leder Ivar Stuan og økonomisjef Kari Helgestad Stuan i Sponsorlink. De er tiltalt for medvirkning til skatteunndragelser, mens de som unndro skatt, slipper unna.

Feilaktige fakturaer

Påtalemyndigheten mener ekteparet Stuan har skrevet feilaktig på fakturaer til sine kunder slik at kundene kunne få fradrag for utgifter de ikke skulle ha hatt fradrag for.

Eksempler påtalemyndigheten trakk fram i retten:

Når 30 ansatte i et firma var på OL i Italia og drakk øl, vin og sprit for 150.000 kroner, så skrev Sponsorlink seminarutgifter på fakturaen. Barregninger gir ikke fradrag, det gjør seminarutgifter.

Andre firmaer sendte folk på fotballkamper eller skiskyting, men fikk Sponsorlink til å fakturere det som pensjonskurs. Fotballtur gir ikke fradrag, men det gjør pensjonskurs.

– Vi skrev det kundene ba oss skrive, forklarte Kari H Stuan i dag.

De tiltalte innrømmet at faktureringen ikke var god nok, og at den var upresis. Men de hevder de ikke var med på det fordi de visste at kundene skulle oppgi feilaktige fradrag og dermed snyte på skatten.

Det tror ikke påtalemyndigheten på. De mener Sponsorlink og kundene diskuterte hva som skulle stå på fakturaen. Og de mener de tiltalte skjønte hvorfor.

Bokettersyn hos fem

Under aktor politiadvokat Richard Røeds innledningsforedrag og utspørring av tiltalte Kari H Stuan, kom det i dag fram at en rekke små og store bedrifter samt enkeltpersoner har benyttet seg av det aktor mener er trikse-fakturering.

Blant firmaene er flere lokale Hamar-firmaer, sju bønder fra Løten, men også et stort nasjonalt forsikringsselskap og en forskningsinstitusjon. Til sammen 270 fakturaer for 13 millioner kroner til nesten 100 kunder skal være feil.

Som et ledd i den fem år lange etterforskningen mot Sponsorlink er det foretatt bokettersyn hos fem firmaer som stod for halvparten av de 13 millionene.

Bokettersynet viste urettmessige fradrag og juks, og Skatteetaten foretok en såkalt etterberegning av skatten – de fem selskapene fikk mer skatt. Ingen av dem har påklaget dette.

Slipper unna

Men de slipper tiltale. Det reises ikke straffesak mot noen av selskapene eller personene som med vitende og vilje har bokført fylleturer som kurs, fotballkamper som seminar.

– Nei, sier politiadvokat Røed.

– Det kunne vi, sjølsagt ha gjort, men det er det ikke ressurser til.

– Noen av dem fikk i alle fall etterberegnet skatten, sier revisoren fra Skatt Øst som bisitter påtalemyndigheten.

Ivar og Kari Stuan og Sponsorlink fikk ingen direkte økonomisk vinning av feilfaktureringen, mener påtalemyndigheten. Men derimot fikk de goodwill hos kundene.

Dersom de tiltalte i Sponsorlink blir dømt for medvirkning til grovt skattesvik kan de bli idømt flere års fengsel.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet