Stuan: – En stor lettelse at frifinnelsen blir stående

Frifinnelsen av ekteparet Stuan fra Løten blir stående etter at Høyesterett har bestemt at de ikke vil behandle anken fra påtalemyndigheten. – Det har ikke helt gått opp for meg at saken er over etter seks år, sier Ivar Stuan.

Stuan lettet over frifinnelse.

LETTET: Ekteparet Kari og Ivan Stuan ble svært lettet da de ble frifunnet i Eidsivating lagmannsrett i mai. Nå blir frifinnelsen stående, siden Høyesterett ikke vil behandle anken fra påtalemyndigheten.

Foto: Einar Schulstad / NRK

De to ble dømt til fengsel i Hedmarken tingrett for medvirkning til skattesvik i forbindelse med eventselskapet Sponsorlink. Paret anket dommen på stedet, og i mai ble de frifunnet på alle punkter i Eidsivating lagmannsrett.

– Lettet

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen videre til Høyesterett, og nå har ankeutvalget enstemmig bestemt at anken ikke skal behandles:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett», står det i ankeutvalgets beslutning.

Dermed blir frifinnelsen fra lagmannsretten stående og saken er dermed over.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg føler. Det er en enorm lettelse, men det har nesten ikke gått opp for oss. Vi har håpet at det var dette som skulle skje, men man tror det ikke før det har skjedd, sier Ivar Stuan.

Rolig feiring

Foreløpig blir det ingen stor feiring. Kari er på jobbreise og Ivar sjøl må jobbe på gården for å få gjort høstonna.

– Vi skal på høstferie med familien, så vi får feire med familien på ferie.

Politiet startet sin etterforskning i 2009, og det ble beslaglagt store mengder dokumenter fra Sponsorlinks lokaler. Først i 2014 kom saken opp Hedmarken tingrett, dermed har ekteparet levd med saken i seks år.

– Det er helt uvirkelig. Presset som har vært mot oss i alle disse årene er umenneskelig. Jeg unner ikke min verste fiende å gå igjennom dette. Vi har hatt det med oss hele tiden. Det er det første du tenker på når du legger deg, og det første du tenker når du står opp. Jeg kan ikke tro at det er over.

Saken ferdig

Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over lagmannsrettens lovanvendelse, som gjaldt forståelsen av en bestemmelse i ligningsloven, og saksbehandlingen fordi en av meddommerne var under etterforskning av Økokrim.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning. Saken er nå over, fordi Høyesterett har etter grunnloven siste ordet i alle rettssaker og når Høyesterett har avgjort saken så er den ferdig, sier statsadvokat i Hedmark og Oppland, Thorbjørn Klundseter.

Høyesterett behandler i utgangspunktet saker der man kan reise prinsipielle spørsmål ved saken. Dermed mener Høyesteretts ankeutvalg at frifinnelsen av Stuan ikke reiser prinsipielle spørsmål og bestemte dermed at anken ikke blir behandlet.