Ulvemøte i gang

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus kommer i dag med sine anbefalinger foran vinterens lisensjakt. Nemndene har møte på Hamar i dag. I fjor vedtok de regionale rovviltnemndene en samlet kvote på 47 ulver.

Rovviltnemndene samlet rett før møte
Foto: Kjell Åge Kampestuen