Regjeringens antibiotikaplan: – Kan bli kostbart

Helseminister Bent Høie (H) tror det vil bli kostbart, men nødvendig, å produsere antibiotika i Norge.

Øyedråper på Curidas fabrikk

KAN LEGGE OM PRODUKSJONEN: Curida på Elverum vil hjelpe til med å produsere viktige medisiner Norge trenger.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I april ba regjeringen legemiddelprodusenter i Norge om å svare på om de klarer å produsere antibiotika, for å gjøre Norge mindre sårbare.

Les saken her: Lager antibiotikaplan

– Har spilt inn

Fristen for å sende inn en plan til regjeringen gikk ut 10.mai. Det er Statens legemiddelverk som leder prosjektet om mulig egenproduksjon av antibiotika.

Direktør Audun Hågå forteller at alle aktørene har gitt sine innspill. Blant de er legemiddelprodusenten Curida i Elverum.

De har lenge hatt et ønske om å legge om produksjonen slik at de kan være med å lage antibiotika.

– Våre plan er å etablere et samarbeid mellom myndigheter og private aktører, sier daglig leder Leif Rune Skymoen.

Curida i Elverum kan produsere mer for det innenlandske markedet.

HAR SENDT INN PLAN: Medisinfabrikken Curida er blant aktørene som nå har sendt inn sine innspill til egenproduksjon av medisiner.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Kan bli kostbart

For å øke legemiddelberedskapen skal det kjøpes inn viktige medisiner for en milliard kroner før 15. juli. VG meldte i forrige uke at helseminister Høie har gitt denne oppgaven til Helse Vest.

Norge har som mange andre land slitt med legemiddelmangel i flere år. Vi er et lite land som fortsatt har behov for antibiotikamedisin andre land i Europa har blitt resistente mot.

Slike medisiner er det ikke et globalt marked for.

Planen skal svare på hvordan norske produsenter vurderer markedet, potensielle kunder, og om selskapene klarer å produsere medisiner eller virkestoff til medisiner.

Helseministeren har altså bestilt en plan. På spørsmål om det kan bli produksjon i Norge, sier han til NRK at det kan bli dyrt, men nødvendig:

Bent Høie

DYRT MEN VIKTIG: Helseminister Bent Høie (H) utelukker ikke at egenproduksjon kan bli dyrt i Norge. Likevel kan det være nødvendig.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det å produsere denne typen antibiotika i Norge vil sannsynligvis være kostbart. Men dette er smalspektret antibiotika det er lav etterspørsel etter i resten av verden.

Den daglige lederen på Curida sier hensikten med å etablere antibiotikaproduksjon ikke er å konkurrere på pris.

–Hensikten er å bedre beredskapen og redde liv.

KAN BIDRA: Direktør Leif Rune Skymoen og styreleder Per Thoresen kan bidra til å løse beredskapen på legemidler.

IKKE BARE PRIS: Daglig leder i Curida, Leif Rune Skymoen, mener man ikke kun kan se på pris per pille for å mene om det er dyrt å produsere medisiner selv.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Skymoen mener man må se på regnestykket i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– Mangler og dårlig beredskap har en høy pris. For antibiotika er prisen sjeldent problemet, men tilgangen.

Skymoen har lenge ment at man ikke kan gi ansvaret for å anskaffe de mest kritiske legemidler til markedet alene.

En investering i beredskap og arbeidsplasser

Legemiddelindustrien gir helseministeren rett i at egen produksjon vil bli kostbar. Kostnadene skyldes at eksportmulighetene er begrenset og at oppstarten og etableringen av produksjonslinjer koster mye.

– Det er derfor industrien har spilt inn at vi behøver statlige insentiver og ordninger som deler på kostnaden, sier seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI) Monica Larsen.

Larsen mener likevel dette er vegen å gå:

– Gjennom samarbeidsordninger kan staten bidra til å sikre, og faktisk skape, arbeidsplasser, samtidig som vi sørger for egen beredskap. Ved å inngå økonomisk attraktive avtaler med produsenter i Norge, vil dette gjøre dem i stand til å kjøpe inn råvarer og utvikle nødvendige prosedyrer, slik at de kan produsere med kort responstid dersom en mangelsituasjon varsles, sier Larsen.