Togene på Gjøvikbanen går like sakte som for 50 år siden

På begynnelsen av 60-tallet brukte toget mellom Gjøvik og Oslo to timer og 10 minutter på turen. I 2014 tar turen fortsatt over to timer, og slik vil det være i minst 10 år, ifølge Jernbaneverket.

Toga på Gjøvikbanen går ikke særlig fortere nå enn de gjorde for 50 år sia. Og ifølge Jernbaneverket, er det ikke noen bedring i vente de neste åra.

Reporter Geir Røed, fotograf Knut Røsrud

Det er flere årsaker til at reisetiden på Gjøvikbanen ikke har gått ned de siste 50 årene.

Togene er 30 år gamle, og det er svært dårlig jernbanelinje. Noe som fører til at togene noen steder ikke kan kjøre fortere enn 50 km/t. Det er også for få og for korte krysningsspor.

Toglinje

Dårlig jernbanelinje fører til at togene noen steder ikke kan kjøre fortere enn 50 km/t på Gjøvikbanen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Den ene kurven avløser den andre. Slik er det stort sett hele veien inn. Andre plasser kjører togene betydeligere fortere enn her på grunn av at de ikke har alle de kurvene, sier lokfører Tore Brustuen.

Slutt på tålmodigheten

Ordførerne i Gjøvik-regionen tror det nesten ikke, når NRK viser dem de gamle rutetabellene som viser at reisetida er mer eller mindre like lang som nå.

– Det heter seg at det tar tid å være totning, men det er da grenser for hvor lang tid det skal ta. Jeg føler at utålmodigheten nå tar slutt, sier ordfører i Østre Toten, Hans Seierstad.

Han får støtte fra ordfører i Vestre Toten.

– Vi forventer nå at det blir tatt tak i dette her. Det er viktig å få ned reisetida, sier ordfører Leif Waarum.

Jernbaneverket planlegger å investere 1,7 milliarder kroner de kommende ti årene på Gjøvikbanen. Pengene skal brukes til flere tog, ikke raskere tog.

Tog

Reisetida er omtrent like lang som da slike tog kjørte på Gjøvikbanen.

Foto: Kjell Olav Haga

– Det vil nok bli omtrent samme reisetid som i dag i de nærmeste ti årene. Og det har sammenheng med at vi vil heller prioritere timesavganger til Gjøvik i første omgang, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Trude Isaksen.

Ikke raskere med det første

Og heller ikke regjeringen kan love raskere tog.

– Det kravet skjønner jeg veldig godt, og jeg skulle gjerne her og nå sagt at dette fikser vi raskt, men det kan jeg ikke. Dette er jo heller ikke unikt i Norge. Det er ganske mange banestrekninger som det tar lengre tid å reise i dag enn det gjorde for noen år siden, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset.

Gjøvikbanen er utenfor Intercity-triangelet, hvor det skal brukes milliarder av kroner på dobbeltspor.

– Det er der de virkelige store satsingene er, og flere titalls milliarder vil bli brukt.

I Gjøvik-regionen er skuffelsen stor over at Gjøvikbanen ikke prioriteres.

– Det er trist, rett og slett. Politisk vil jeg si at det er trasig for den delen av Norge vi er i, sier ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum.