Hopp til innhold

Tapte ankesaken – dømt for menneskehandel

To kvinner og en mann fra Bulgaria er nok en gang funnet skyldige i menneskehandel og for å ha utnyttet kvinner til prostitusjon. Men lagmannsretten har redusert straffene.

Hamar tinghus

Eidsivating lagmannsrett har funnet tre tiltalte skyldige i menneskehandel, men har lagt seg på et lavere straffenivå enn tingretten.

Foto: Linda Vespestad / NRK

​De tre tiltalte er funnet skyldige i å ha hentet kvinner til Norge for prostitusjon. Kvinnene ble holdt i en leilighet sør i Hedmark og fraktet inn til Oslo for å prostituere seg der. Kvinnene skal ha blitt truet og slått og fikk ikke beholde pengene de tjente på gata.

De tre ble funnet skyldige og dømt i tingretten i november i fjor . Nå har også lagmannsretten funnet dem skyldige på alle punkter.

  • En kvinne i slutten av 30-åra er dømt til fengsel i 6 år. Det er et år mindre enn i tingretten.
  • En mann i 50-åra er dømt til fengsel i 5 år. Det er et halvt år mindre enn i tingretten.
  • En kvinne i 40-åra er dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder. Det er et år mindre enn i tingretten.

Aktor hadde lagt ned påstand om samme straff som i tingretten. Den fjerde mannen som ble dømt i tingretten trakk anken sin.

Organisert menneskehandel

Aktor Iris Storås

Aktor, statsadvokat Iris Storås ønsket samme straff som i tingretten, men lagmannsretten la seg noe lavere.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Lagmannsretten finner det bevist at det har vært et langvarig og organisert samarbeid mellom de tiltalte, den fjerde mannen som ble domfelt i tingretten og en mann i Bulgaria som ikke er tiltalt, fordi han ikke har blitt utlevert til Norge.

«Samarbeidet i gruppen har omfattet flere ledd i utnyttelsen av de fornærmedes prostitusjon, herunder rekruttering, transport over landegrensene, lokal transport og innlosjering, kontroll av de fornærmedes prostitusjon på gata og sikring av de fornærmedes inntekter», står det i dommen.

Tjente 10.000 på en dag

Utnyttelsen av kvinnene pågikk i alle fall fra april i 2012 til januar i 2015.

Lagmannsretten mener mannen som ikke er utlevert var den som dro i tråene, som var mest brutal og som tjente mest penger på å utnytte kvinnene. En av kvinnene har forklart at hun kunne tjene 4–5000 kroner på en hverdag og opp til 10.000 på helgedager, men at hun bare fikk beholde smuler selv .

Får tilbake prostitusjonspengene

Prostitusjon i Oslo sentrum

Kvinnene ble fraktet til Oslo for å prostituere seg på gata der.

Foto: NRK

​I Glåmdal tingrett ble de tiltalte dømt til å betale til sammen over fire millioner kroner i erstatning til kvinnene. Av dette var tre millioner erstatning for det de tjente på prostitusjonen, men ikke fikk beholde.

Lagmannsretten har redusert erstatningen.

Retten har regnet ut etter skjønn hvor mye kvinnene tjente på å prostituere seg og hvor mye av dette de tiltalte tok, og har kommet fram til at de tre tiltalte må betale til sammen 2.131.000 kroner i erstatning.

Levde selv under press

Lagmannsretten har lagt seg på et litt lavere straffenivå enn tingretten. For kvinnen i slutten av 30-åra, som har fått den lengste straffen, mener retten at det er formildende at hun selv har levd under press fra mannen i Bulgaria

For de to andre legges det noe formildende vekt på at de har sittet lenge i varetekt.

Flere saker fra Innlandet