«Fredet» i Norge, skytes i Sverige

Trysil kommune fikk i vinter avslag på begge søknader om å felle ulv fra Slettåsflokken. Nå har Sverige åpnet for jakt på ulv fra samme revir.

Merking av ulv i Trysil

GPS-MERKES: I vinter ble ulver i Slettåsflokken merket, slik at en kunne overvåke ulvenes bevegelse. Slik har de kunnet se at ulvene har tatt seg tvers over Sverige, og til Stockholm.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Jegerne som ville skyte Slettås-ulvene som i fjor drepte ni sauer og hunder i Norge, ble nektet jakt. Men i Sverige har myndighetene åpnet for skadefelling, etter at tre hunder er drept av ulv fra Slettås-flokken nord for Stockholm.

Trysil kommune søkte om å få felle nærgående dyr i Søre Osen i Trysil i januar og februar 2017. Men kommunes bekymring var ikke tilstrekkelig, ulvenes atferd ble ikke vurdert som unormal og en trussel mot mennesker.

Ulv merkes, Hedmark

ULVEMERKING: Den første ulven som ble radiomerket i januar var alfahannen i Slettåsflokken. Merkingen ble gjort for å finne ut hvor nærgående ulven var.

Foto: Per Magnussen / NRK

– Vi er mindre verdt

I Sverige skal ulv også ha blitt sett i nærheten av mennesker, uten at den virket redd. Det skriver Nationen. En mor skal ha sett ulv sju meter fra sitt treårige barn rett utenfor døren til hjemmet deres.

Biolog, forfatter og villmarkskokk Kirsten Winge i Søre Osen sier til Nationen at det norske ulveraidet i Sverige er det store samtaleemnet i Trysil.

– Vi skjønner ikke at vi skal være mindre verd enn folk utenfor Stockholm. Det er akkurat dette vi har advart mot, Slettås-tispa lærer ungene sine å være nærgående. Det må være ulv her, men som biolog og atferdsforsker mener jeg at ulv med denne atferden må tas ut, sier kokebokforfatter og biolog Kirsten Winge i Søre Osen til Nationen.

Fra ja til nei

Miljødirektoratet mente at jaktkvoten på 32 ulver i Oslo, Akershus og Hedmark ikke var til hinder for at bestandsmålet for ulv skulle bli nådd i 2017. Miljøminister Vidar Helgesen sitt nei til lisensfelling av 32 ulver skapte sterke reaksjoner.

Ble merket med GPS-halsbånd

I januar 2017 ble ulvene i Slettåsreviret i Trysil og Osdalsreviret i Rendalen radiomerket av Statens Naturoppsyn. Dette ble gjort for å finne ut hvor nærgående ulvene var.

  • Fem ulver fra Slettås-reviret er så langt merket av SNO.