Sveen: – Ingenting å klandre Navarsete for

– Sp-leder Liv Signe Navarsete forklarte seg ikke uriktig for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saken om ulovlig partistøtte, sier hennes tidligere kommunikasjonssjef Torvild Sveen.

Liv Signe Navarsete

Senterpartiet fikk 500.000 kroner fra Eidsiva Energi, 200.000 kroner fra Troms Kraft og 150.000 kroner fra skogeierlaget Glommen Skog i 2009. Senere måtte Liv Signe Navarsete forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Overfor NTB medgir Sveen at brevet der han skriver at Navarsete visste mer enn hun sa i saken fra 2009 om den ulovlige pengestøtten fra flere kraftselskaper, er misvisende og kan misforstås.

– Det er ikke noe å klandre Navarsete for når det gjelder hennes forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Sveen.

Saken opp i komitémøte

Abid Raja, som er Venstres representant i kontrollkomiteen, opplyste søndag at han vil ta opp saken på et komitémøte førstkommende tirsdag.

– Det som er kommet fram til nå, gir grunn til at kontrollkomiteen i alle fall må diskutere om vi må gå videre på dette, sier Raja til NTB, men understreker at det er for tidlig å si om Navarsete har forklart seg bevisst uriktig og om noe kritikkverdig har skjedd.

– Men det vil i så fall være meget alvorlig. Derfor er det maktpåliggende å bringe på det rene om dette er noe å gå videre med, sier han.

I brevet, som ble sendt tidligere i mars og som lørdag ble gjengitt i Dagens Næringsliv, kritiserer Sveen i krasse ordelag Navarsete.

Torvild Sveen

Torvild Sveen mener at det han skriver i brevet kan misforstås. – Det er ikke noe å klandre Navarsete for når det gjelder hennes forklaring til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Sveen.

Foto: Geir Randby / NRK

Blant annet heter det at hennes vei ut at det uføret partiet havnet i i 2009, da den ulovlige pengestøtten fra kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft ble kjent, var å legge all skyld på partiets tidligere generalsekretær Ivar Egeberg.

«Men ærlig talt, visste hun ikke hva pengene skulle brukes til? Selvsagt,» skriver Sveen i brevet.

– Forklarte seg ikke uriktig

Til NTB framholder imidlertid Sveen søndag at Navarsete ikke forklarte seg uriktig.

Han viser til et notat fra Egeberg om valgkampbudsjettet som ble behandlet i Senterpartiets arbeidsutvalg i desember 2008 og i partiet i mai 2009, om frie midler til valgkampen gjennom den såkalte fornybaralliansen. Det ble imidlertid ikke gjort rede for hvem som deltok i denne alliansen, deriblant både Troms Kraft og Eidsiva Energi, noe som medførte et brudd på partifinansieringsloven, som sier at partier ikke kan ta imot penger fra offentlig eide selskaper.

– Dette ble ikke kjent før på et senere tidspunkt, sier Sveen.

Den ulovlige støtten ble senere betalt tilbake, men Sp ble ilagt en bot i 2011 for brudd på bokføringsloven.

I forrige uke henla Økokrim korrupsjonssaken som var blitt opprettet mot Troms Kraft i forbindelse med støtten til Senterpartiet.

– Skuffet over brevet

Sveen sier til NTB at han er skuffet over at brevet, som ble sendt til alle de ti medlemmene i Senterpartiets valgkomité, er blitt lekket til pressen.

– Men er du overrasket?

– Det vil jeg ikke kommentere. Jeg er skuffet, sier Sveen, som heller ikke vil si hvorfor han nå går så hardt ut mot Navarsete. Men han benekter at det er for å støtte nestleder Ola Borten Moe, som han i brevet hevder ble utsatt for sterk mistenkeliggjøring fra Navarsete.

– Jeg står ikke på noens side, sier Sveen til NTB.

Personstriden mellom Navarsete og Borten Moe har satt et sterkt preg på partiet, som skal velge ny ledelse på et ekstraordinært landsmøte 7. april. Valgkomiteen har enstemmig innstilt Trygve Slagsvold Vedum som ny leder, men er splittet i valget av 1. nestleder. Et flertall ønsker Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, et mindretall Ola Borten Moe.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Liv Signe Navarsete

Personstriden mellom Navarsete og Borten Moe har satt et sterkt preg på partiet, som skal velge ny ledelse på et ekstraordinært landsmøte 7. april.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Innrømmet pengestøtte til valgkamp

I 2010 innrømmet Navarsete at pengestøtte fra flere kraftselskaper ble brukt i partiets valgkamp.

– Vi brukte pengene til ulike aktiviteter knyttet til valgkamp og promotere fornybar energi på veldig mange områder, sa Navarsete til NRK.

Senterpartiet fikk 500.000 kroner fra Eidsiva Energi, 200.000 kroner fra Troms Kraft og 150.000 kroner fra skogeierlaget Glommen Skog.

Støtten utløste spekulasjoner om korrupsjon. Selskapene fikk nemlig innvilget konsesjonssøknader ikke lenge etter at pengene, uten øremerking, var blitt overført til Senterpartiets partikonto.

– Vi ble først klart over at dette var ulovlig i september i år (2010, journ.anm.), da Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem oversikten over partistøtte, sa Senterparti-leder Liv Signe Navarsete da hun ble grillet i høringen i Stortingets kontrollkomité samme høst.

Forklarte seg i 2010

I 2010 måtte Navarsete nemlig forklare seg om pengestøtten til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen havnet i et habilitetsspørsmål etter at pengestøtten fra kraftselskapene ble kjent, men det var partileder Navarsete som sa seg ansvarlig for at partiet hennes hadde mottatt ulovlig støtte.

– Dette skulle ikke ha skjedd, og som partileder tar jeg det fulle ansvar.

Navarsete tok også selvkritikk for at hun ikke informerte Riis-Johansen om pengestøtten, til tross for at hun kjente til den.

– Det skulle ha vært gjort, sa hun.