Store inntektsfall for kraftselskapene

De langvarig lave strømprisene er i ferd med å få dramatiske konsekvenser for både kraftselskaper og mange kommuner. Samtidig jubler industrien over billig energi.

Holsledningen Nordmarka

TJENER MINDRE: Kraftselskaper som Eidsiva Energi merker de langvarige lave strømprisene på lommeboka.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

– Jeg ser alvorlig på situasjonen. Inntektene blir vesentlig lavere enn vi har vært vant til, sammenlignet med de siste 10-15 årene, sier Inge Møller, seniorrådgiver i Eidsiva Energi, et av landets største kraftselskap.

Mens vannet renner ut fra oppfylte vannmagasiner, så kan Inge Møller bare slå fast at inntektene nærmest renner bort i takt med vannet. Tilsammen råder selskapet over 47 kraftverk i Hedmark og Oppland.

– Nå ved inngangen av 2016 har verdien av kraftproduksjonen vært redusert med en tredjedel, sammenlignet med situasjonen for bare to år siden.

– Store konsekvenser

Inge Møller

KONSEKVENSER: Inge Møller, seniorrådgiver i Eidsiva Energi, mener de lave strømprisene setter kraftprosjekter i fare og får dramatiske konsekvenser for både kraftselskaper og kommuner.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Konsekvensene er store og økonomisk negative, sier Inge Møller:

– Konsekvensene er at det blir mye lavere inntekter, både i kraftselskapene og i kommunene som er såkalte «kraftkommuner».

En av disse kommunene er Vang i Valdres. I 75 år har kommunens eget kraftselskap, Vang Energiverk, ikke bare produsert strøm, men har også gitt kommunen årlige millioninntekter. De lave strømprisene fører derfor nå til økonomiske utfordringer for kommunen, sier Arbeiderparti-ordfører Vidar Eltun.

– De årlige inntektene har vært oppe i 15-16 millioner, men nå er de halvert til en 7-8 millioner.

For kraftkommuner som Vang får dette betydelige konsekvenser for totaløkonomien, sier ordfører Eltun.

– Vi må må redusere driftsbudsjettet vårt i forhold til de lavere inntektene. Kraftprisene er veldig viktig i en kraftkommune som Vang.

Vidar Eltun

KUTT: Arbeiderparti-ordfører i Vang i Valdres, Vidar Eltun, sier at kommunen har måttet gjøre harde budsjettkutt på grunn av lavere inntekter for kraftkommunen.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Lavere produksjonskostnader for eksportør

Men det finnes dem som jubler over at kraftprisene er så langvarig lave. Ikke bare gjelder det oss forbrukere, men også industrien får lavere produksjonskostnader. Det merkes ikke minst i industriparken på Raufoss.

– For oss som viderebearbeider aluminium, så har dette stor betydning, sier Leif Bronken, markedsdirektør i Raufoss Technology, en av omlag 40 bedrifter i industriparken.

De lager blant annet hjuloppheng til en rekke av verdens mest kjente bilmerker. Stort strømforbruk til oppvarming av aluminium er en viktig produksjonsfaktor:

– Langt på vei 10-15 prosent av kostnadene våre er energikostnader. Dermed blir lave energipriser et konkurranefortinn, sier Bronken.

– Fornybare energiprosjekter blir skrinlagt

Men Inge Møller i Eidsiva Energi mener de langvarige lave kraftprisene nå er i ferd med også å få negativ betydning for investeringsviljen i fornybar energi her i landet:

– For kraftbransjen i Norge kan det bety at en del gode, fornybare energiprosjekter blir skrinlagt på grunn av de lave strømprisene nå. Det ser jeg veldig alvorlig på.