Hopp til innhold

Sparket rådmann ble varaordfører

For to år siden måtte Brit Kværness gå av som rådmann i Folldal etter mistillit fra de andre politikerne. Nå gjør hun comeback - som varaordfører.

Brit Kværness på talerstolen under en valgdebatt

MÅTTE GÅ: Brit Kværness på talerstolen under en valgdebatt i Folldal. Nå har hun og Samlingslista inngått et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet.

Foto: Privat

– Jeg har full tillit til at alle har såpass mye folkeskikk, og forstår de ulike rollene på en sånn god måte, at det er helt uproblematisk, sier hun til NRK.

Etter lang tids uro, dårlig arbeidsmiljø og med konflikt mellom politikere og rådmann, erklærte kommunestyret mistillit til Brit Kværness den 19. juni i 2013. Ordfører Egil Eide fikk i oppdrag å starte en prosess for å si opp rådmannen, og i september var hun ferdig i jobben.

– Har hatt samtaler siden før valget

Men nå er Kværness tilbake for å styre kommunen som politiker. Det skjer etter at Arbeiderparti og Samlingslista i Folldal, der Brit Kværness har vært listetopp, har inngått et valgteknisk samarbeid.

– Samlingslista og Arbeiderpartiet har hatt samtaler siden før valget. Og vi har sett at vi har en del viktige saker for Folldal-samfunnet har vi sånn noenlunde lik oppfatning av hva som må til for å få det til. Og da var det naturlig, også etter valget, å fortsette praten, sier Brit Kværness.

Hilde F. Tveråen fra Arbeiderpartiet blir ordfører, mens Kværness altså blir varaordfører.

I en pressemelding skriver de to at samarbeidet bygger på tillit til hverandre og at man sammenfallende syn i flere viktige saker for bygda. Brit Kværness mener det ikke vil være problematisk å være varaordfører på tross av det som skjedde for to år siden.

– To helt ulike roller

– Det å være i administrasjonen, og det å være politiker, er to helt ulike roller. Når det gjelder det at kommunestyrets flertall i 2013 mente at de var bedre tjent med en annen rådmann enn meg, så er det helt legitimt. Det er helt vanlig nesten, og det er deres gode rett å mene det, sier hun.

Kværness opplyser at Samlingslista blant annet vil jobbe for at Folldal skal bli mer attraktiv for ny næringsutvikling og for rekruttering til den næringen som allerede er der. I tillegg ønsker man å tilrettelegge slik at flere kan flytte til kommunen.