Hopp til innhold

Mista kontroll på koronasmitte

30 personer er smitta i Sør-Odal. Nesten all smitte kommer fra én plass. Kommunelegen innrømmer at de ikke kontroll.

Sør-Odal alders og sjukehjem

FLERE SMITTEDE: Mange av smittetilfellene i Sør-Odal kan spores til en avdeling på sjukehjemmet.

Foto: JOHN KRISTIAN STRAND / SØR-ODAL KOMMUNE

Sør-Odal er nå en av de hardest ramma kommunene i landet.

Kommunen sør i Innlandet har nesten 8000 innbyggere, og har 3,8 registrerte smittede per 1000 innbyggere. Det er høyere enn Oslo og blant de høyeste i Norge.

Og de aller fleste av de 30 smittetilfellene i kommunen kan spores til sjukehjemmet.

Både tidligere pasienter, ansatte og pårørende er smittet ved en korttidsavdeling.

Ei kvinne i 80-åra med påvist smitte døde 1. mai.

– Det er klart at det er en bekymring for å bli utsatt for et såpass kraftig angrep, sier kommunelege i Sør-Odal, Arne Skogholt.

Har ikke kontroll

De første smittetilfellene på sjukehjemmet kom i slutten av mars. Flere ble smitta. Men da kommunen trodde de nå hadde kontroll blusset det opp igjen.

Bare denne uka har ni personer i tilknytning til sjukehjemmet fått påvist viruset.

To tredeler av de totalt smitta i kommunen, har sjukehjemmet som smittekilde.

Vi har jo sett at når dette kommer inn på en institusjon så er det vanskelig å få bukt med.

Det sier kommunalsjef for helse i Sør-Odal, Toril Gundersen.

Kommunalsjef Helse Toril Gundersen foran sør-Odal alders og sjukehjem.

FLERE SMITTEDE: Kommunalsjef for helse i Sør-Odal sier det er vanskelig å få bukt med smitte når det kommer inn på et sjukehjem.

Foto: Jon Kristian Strand / Sør-Odal kommune

Hun sier de har gått gjennom smittevernutstyr, hvordan det brukes og renhold, for å se på om det kan ha vært en svikt.

Kommunen har testet pasienter og ansatte, og hadde håpet på at smittetallet skulle gå ned. Hun er nå bekymra over utviklinga i kommunen.

Det er også kommunelegen.

– Vi har en stor utfordring med tanke på smitten på sjukehjemmet, sier kommunelege Arne Skogholt.

Han innrømmer at de ikke har kontroll.

Vi mangler kontrollen, men vi har oversikten. Vi jobber derfor ekstra med flere tiltak for å få bukt på viruset.

Men spørsmålet er hvorfor de ikke har stengt den store smittekilden – korttidsavdelinga på sjukehjemmet.

Kommunalsjef Gundersen, mener det ikke var mulig å tidligere. Men denne uka ble viruset også påvist på en annen avdeling ved sjukehjemmet.

Så nå i helga stenges korttidsavdelinga. De ansatte skal i karantene, og avdelinga skal vaskes grundig.

Spredd seg til nabokommuner

Men smitta har nå også spredd seg til andre kommuner.

Sju smitta personer fra tre av nabokommunene har fått påvist at smittekilden er sjukehjemmet på Skarnes.

I nabokommunen Nord-Odal har de bare fire smittetilfeller hittil, men mange pendler mellom de to kommunene, også helsepersonell.

– Alle er jo bekymra for smitte og jeg forventer jo nå at Nord-Odal vil få mer smitte, sier ordfører Lise Selnes.

Hun sier de ikke kan nekte nord-odøler, som jobber i helsesektoren i Sør-Odal, å reise på jobb.

Det samme sier smittevernoverlegen for nabokommunene Grue, Åsnes og Våler, Jorun Slettli. Der er seks personer bekrefta smitta.

En annen nabokommune, Kongsvinger, har fire bekrefta smittetilfeller.

Kommunelege Camilla Kvalø Smedtorp, sier at to av tilfellene stammer fra andre kommuner, men vil ikke si om noen av disse er fra Sør-Odal.

Men hun innrømmer at nabokommunens store smittetall bekymrer.

– Det er utfordrende når man får dette viruset i institusjon. Men vi stoler på at de følger de smittevernregler som kreves og gjør det de kan, sier Kvalø Smedtorp.

Flere saker fra Innlandet