Smittefare er kommunenes største flyktning-utfordring

Smittevern og psykisk helse er de største helsemessige utfordringene som flyktningtilstrømningen gir, mener kommuner i Innlandet.

Vaksinering

USIKRE: Smittefare og vaksinering av flyktninger er kommunene største utfordringer i forhold til flyktninger.

Foto: Vestad, Roar / Scanpix

  • Har flyktningene tuberkulose? Er de testet for det eller ikke?
  • Hva er vaksinasjonsbehovet?
  • Hva gjør vi med barn som har opplevd traumer og isolasjon?

Dette er det som bekymrer kommunene mest, viser en kartlegging Fylkesmannen i Oppland har gjort. 18 kommuner svarte. To av tre peker på smittevern og psykisk helse som de største utfordringene.

Mange nye flyktninger

Hver uke kommer flere tusen flyktninger til Norge, UDI har opprettet akuttmottak i rekordfart. Opprinnelig skulle flyktningene bare bo noen få dager på akuttmottaket. Men tilstrømmingen har vært så stor at mange blir boende lenger.

I Oppland og Hedmark er det nå 1700–1800 flyktninger i akuttmottak rundt om. I utgangspunktet har kommunene ikke helse-ansvaret for disse. Men mange skal over i ordinære mottak. UDI lyser nå ut 3000 nye ordinære plasser på Indre Østland.

Og i slike mottak er det vertskommunene som har ansvaret.

Ingen grunn til å frykte

Folkehelseinstituttet skriver i sin vegleder til kommunene at det ikke er grunn til å være redd for kontakt med flyktninger. Og de anbefaler vanlige smitteverntiltak som gjelder alle steder der mange bor tett på hverandre.

Mange kommuner i Oppland er bekymret for om de har kapasitet til å tilby gode nok tjenester. Det er heller ikke lett å rekruttere nye folk. Dessuten anser kommunene at det er nødvendig med økt kunnskap, blant annet om migrasjonshelse og traumer.

11 av kommunene har allerede satt i gang tiltak for å kunne gi helsetjenester til flyktninger, går det fram av rapporten.