Hopp til innhold

Lengre strekning med ledelys på E6

Ledelys ble tatt i bruk på en vel 12 kilometer lang strekning i Stange i fjor. Nå ønsker Vegdirektoratet å teste denne typen belysning over en lengre strekning.

Sparepærer på nye E6.

Prøvestrekningen med ledelys langs nye E6 utvides nå fra Dal til Minnesund

Foto: Jan Egil Løvbakk / NRK

Som et forskningsprosjekt knyttet til utbyggingen av E6 fra Gardermoen og nordover er det gitt tillatelse til å prøve ut ledelys på den 12,7 kilometer lange strekningen Skaberud – Kolomoen i Stange kommune.

Denne tillatelsen er nå utvidet til å gjelde fra Dal i Akerskus til Kolomoen i Hedmark, en strekning på 56 kilometer.

Evaluering er i gang

Den viktigste grunnen til utvidelsen, er at Statens vegvesen ønsker å teste ut systemet med ledelys på en lengre strekning enn den opprinnelige prøvestrekningen på 12,7 kilometer.

– Vi måtte nå ta en beslutning på hvilken belysning E6 på strekningen Dal-Minnesund skal få når den åpner som firefelts veg høsten 2011. Ettersom erfaringene vi har gjort med ledelys i all hovedsak er gode, ønsker vi å utvide prøvestrekningen. Dette har Vegdirektoratet sagt seg enig i, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen.

Vegvesenet er i gang med å evaluere bruken av ledelys på strekningen Skaberud-Kolomoen. I dette arbeidet blir trafikksikkerhet på strekningen sammenlignet med en tilsvarende strekning med tradisjonell vegbelysning.

Ettersom evalueringen ikke er ferdig, legges det til rette for at ledelysene enkelt kan byttes ut med tradisjonell vegbelysning på prøvestrekningen mellom Dal og Kolomoen dersom konklusjonen i evalueringen skulle tilsi det.

(Saken fortsetter under bildet)

Nye ledelys på nye E6 sparer vegvesenet for store summer.

Nye ledelys på nye E6 kan spare vegvesenet for store summer.

Foto: Jan Egil Løvbakk / NRK

Ledelys mer miljøvennlig

Selv om det gjenstår en god del evalueringsarbeid, vet man at ledelys bruker mindre energi enn tradisjonell vegbelysning. Dette gjør ledelys atskillig mer miljøvennlig enn tradisjonell vegbelysning.

Mindre energibruk reduserer også driftskostnadene med cirka 70.000 kroner per kilometer per år sammenlignet med tradisjonell vegbelysning.

På strekningen Dal – Kolomoen vil besparelsen da ligge på 3,5 millioner kroner årlig, penger som ellers kan gå til andre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet.

Flere saker fra Innlandet