Hopp til innhold

– Vil bli et trafikkhelvete

Ordføreren i Hamar raser over at våtmarkseksperter vil legge E6 tett på boligområder for å verne fuglelivet.

Video Utbygging E6 gjennom Åkersvika

Ramsar-sekretariatet var i april på befaring i Åkersvika.

Foto: Nyhetsspiller

I april var våtmarkseksperter fra det internasjonale Ramsar-sekretariatet på befaring langs de foreslåtte E6-trasseene ved Hamar fordi den nye firefelts veien går gjennom et internasjonalt fredet fuglereservat.

Omstridt forslag

Alle alternativene har vært omstridt fordi de enten går gjennom våtmarksområder med rikt fugleliv eller tett på boligområder og over dyrket mark.

Einar Busterud

Hamar-ordfører Einar Busterud

Foto: Knut Sveen / NRK

NRK har fått tak i en foreløpig befaringsrapport fra Ramsar, og konklusjonen synes klar. De ønsker en helt ny trasé langt vekk fra våtmarksområdet. Dermed må veien legges tett på boligområder og over dyrket mark.

– Dette vil gjøre Ridabu til et trafikkhelvete. I tillegg vil det koste 500 til 600 millioner i nye lokalveier og det vil beslaglegge noen hundre mål med dyrket mark, sier Hamars ordfører Einar Busterud.

Applaus fra ornitologer

Men blant fugleentusiastene mottas forslaget med applaus.

– Det ser jo ut som de går inn for det vi har anbefalt. Det synes jeg er bra, sier ornitolog Carl Knoff.

Men hvis valget står mellom alternativ A, en utvidelse av dagens trasé, og alternativ B, der E6 flyttes litt lenger øst, går våtmarksekspertene inn for alternativ B.

Ordføreren synes også det er merkelig at Miljøverndepartementet henter inn dette rådet lenge etter at andre har fått sagt sitt.

– De sitter på sin egen liten bit av problemstillingen hvor alle andre er blitt glemt, sier Busterud.

Tror på gjennomslag.

Men Carl Knoff, styreleder i Norsk ornitologisk forening i Hedmark, er fornøyd.

For alternativ B, som synes å være spiselig for Ramsar-sekretariatet, er mer gunstig for fuglelivet enn alternativ A. Nå håper Knoff at Miljøverndepartementet hører på rådet de selv har bedt om å få.

– Jeg synes det er vanskelig å se hvordan de kan gå helt i mot det, sier Knoff.

Miljøverndepartementet ønsker ikke å kommentere saken.

Flere saker fra Innlandet