Skyldig i forsettlig drap


I ankesaken mot mannen som ble dømt for drapet på Egil Tostrup Bråten fra Våler (bildet), har juryen i Borgarting lagmannsrett kjent han skyldig i forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Straffeutmålingen blir klar senere.

Tostrup Bråten, åsted
Foto: POLITIET/RUNA VICTORIA ENGEN / NRK