Skeptiske til svensk flyplass

Reiselivsbedriftene i Trysil vil ha flyplass i Sverige for å lokke til seg flere turister. Handelsnæringa i kommunen er skeptisk.

Gudrun Sanaker Lohne

Gudrun Sandaker Lohne i Destinasjon Trysil, sier det handler om å få verden til å komme til fjellene våre.

Foto: Kurt Sivertsen

Den planlagte flyplassen i Sälen, like innenfor svenskegrensa, er høyst nødvendig for å få nok turister til å fylle stadig flere hytter og hotellsenger i Trysil.

– Det handler om å få verden til å komme til fjellene våre, sier turistsjef og daglig leder for Destinasjon Trysil, Gudrun Sanaker Lohne.

Men handelsnæringa i Trysil er skeptiske, for det planlegges å bygge et kjøpesenter i tilknytning til flyplassen.

Frykter økt grensehandel

Handelsnæringa frykter økt handelslekkasje til butikkene på flyplassen.

Trysil har i mange år slitt med grensehandel og handelslekkasje. Nylig ble et nytt kjøpesenter åpnet i Långflon , like over grensa, og med flyplassenteret kan det bli enda mer handelslekkasje.

– Butikkeierne spør seg om de positive ringvirkningene av en flyplass veier opp for økt trafikk til andre sida av grensa, sier Lohne.

Møte om flyplass i Trysil

Reiselivet ble oppdatert på flyplassplanene for Trysil, Sälen, Idre og Engerdal i dag.

Foto: Kurt Sivertsen

På et møte i dag ble reiselivet oppdatert på flyplassplanene for Trysil, Sälen, Idre og Engerdal.

Destinasjon Trysil, der også handelsnæringa er med, vedtok nylig å gå inn i eierselskapet for flyplassen. Men styrevedtaket var ikke enstemmig.

Fly kan gi dobbelt så mange turister

Om tre år kan det første flyet lande på Sälen Airport Center.

Bo Halvardsson, daglig leder i Skistar Norge, den største aktøren i området, er ikke i tvil om behovet.

I Sâlen planlegges det å utvide fra 65.000 hotellsenger til 90.000 senger. I Trysil vil man gå fra dagens 22.000 gjestesenger til 44.700.

– Skal det være noen som helst realisme i planene må det en flyplass til, sier Halvardsson.

I dag er reisetida den store utfordringa med å lokke til seg flere turister. Uten flyplass når de to alpindestinasjonene 4 millioner mennesker.

Bo Halvardsson og Ole Martin Norderhaug

Bo Halvarddson i Skistar og Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug mener flyplass er nødvendig for å lokke til seg flere turister.

Foto: Kurt Sivertsen

– Med flyplass i nærheten regner man med å nå ut til så mange som 220 millioner potensielle turister, sier Bo Halvardsson.

Halvardsson får støtte fra Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug.

– Skal vi få det volumet vi ønsker er kommunikasjon og infrastruktur viktig. Flyplassen må komme, sier ordføreren.

Kommer ikke utenom handelsenter

Med flyplassen til 600 millioner kroner hører også planene om et handelssenter til 300 millioner.

– Flyplassen og handelssenteret er ett og samme prosjekt. Det ene klarer seg ikke uten det andre, sier prosjektleder Charlotte Skott.

Hun mener flyplass sammen med handelssenter vil være en god ting.

– Det vil gi arbeidsplasser og vekst og være en motor for hele regionen, sier Skott.

Bo Halvardsson i Skistar føler seg sikker på at flyplassen blir en realitet.

– Om det ikke dukker opp noe uventa i siste liten, er jeg sikker på at flyplassen blir bygd, sier han.