Hopp til innhold

Glupsk fugl bekymrer fiskere og forskere

Før var skarv et uvanlig syn i Innlandet. Nå har kystfuglen slått seg ned ved Mjøsa og forsyner seg grovt av fisken.

Skarv

SKARV: For få år siden var skarven et uvanlig skue i Innlandet. Nå brer den seg imidlertid over hele området.

Foto: Simon Karner

Gjøvik fiskeforening er blant dem som har fått merke appetitten til fuglen. Da de skulle flytte ørret fra settefiskanlegget sitt til Mjøsa, var bestanden kraftig redusert.

– Det som i starten var 1500 individer var blitt redusert til kun 120, sier Jonas Jakobsen i fiskeforeninga.

De skyldige var lette å spore. To skarver hadde nemlig bodd i parken gjennom sommeren og de to hadde levd godt.

– Må vurdere om det er noen vits

Jonas Jakobsen i Gjøvik fiskeforening

BEKYMRET: Jonas Jakobsen i Gjøvik fiskeforening syntes det for noen år siden var koselig å se skarv, siden de var sjeldne. Nå er han bekymret for at de blir stadig flere.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Løsningen var imidlertid nær for denne gangen – fiskeforeninga fikk nemlig fellingstillatelse på skarv inne i anlegget.

– Men hvis vi opplever samme problemstilling må vi rett og slett gjøre en evaluering vurdere om det er noe vits i å drive med settefisk, sier Jacobsen.

Skarven og dens store fiskeappetitt er en ganske ny problemstilling i Innlandet. Mellomskarven, som er den typen som nå lever ved Mjøsa, kom til Norge på 1990-tallet og har etablert seg ved Fredrikstad. Så har den fulgt maten innover i landet.

– Bekymret for fiskebestander

Vi vet det er 70–80 skarv ved Biri, øya på Hunderfossen og Losna. Så at skarven brer seg ut over Innlandet, er det ingen tvil om, sier Oddgeir Andersen, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Oddgeir Andersen

EKSPERT: Oddgeir Andersen, forsker i Norsk institutt for naturforskning, mener bestanden av skarv vil øke i Innlandet i årene fremover, med mindre man intensiverer jakten på den.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Men hva gjør denne skarven?

– Den spiser bare fisk, så folk er jo bekymret for fiskebestander. I fjellvann som kanskje er overbefolket gjør det nok ikke så mye at det kommer noen skarver der over sommeren, men i Lågen er det nok litt fler arter som er utsatt, blant annet harr, abbor og ørret.

Fiskerne frykter at situasjonen skal bli like ille her til lands som i våre naboland.

I Danmark er sjøørreten flere steder helt borte fra åer og bekker hvor man driver sjøørretproduksjon. Finland har fått så å si fisketomme vann. Yrkesfiskere må gi seg, fordi det har blitt enorme kolonier av skarv på forholdsvis små områder, sier Jonas Jacobsen.

Skarv

FISKESPISER: Skarven forsyner seg godt av fisken hvor enn den er. Den typen som nå lever i Mjøsa, kom til Norge på 1990-tallet, og har kommet inn i landet fra Fredrikstad.

Foto: Oddgeir Andersen

Igangsatt jakt

For å hindre ukontrollert vekst av skarvebestanden i Norge, er det satt i gang jakt på den. Gjøvik fiskeforening har sammen med Øvre Romerike trollingklubb satt i gang en konkurranse som belønner dem som skyter flest fugler i løpet av høsten.

Forsker Oddgeir Andersen i NINA sier jakt er viktig for å regulere bestanden som holder til ved Mjøsa.

– Jeg tror bestanden vil fortsette å øke, med mindre det blir jaktet mer på den enn i dag, sier han.