Hopp til innhold

Uroa for rekrutteringa: – Det blir jokeren

Den femte minste byen i Innlandet skal huse det nye storsjukehuset. Fleire fryktar no endå større problem med rekrutteringa.

Moelv

MOELV: Det nye, store sjukehuset i Innlandet skal liggje ved Mjøsbrua i Moelv. Det er Innlandets femte minste by med 4459 innbyggjarar.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mjøssjukehuset blir det tredje store sjukehuset i Noreg som blir plassert utanfor dei største byane i eige fylke.

Måndag vart det klart at det er her, i Moelv, byen midt mellom Hamar, Gjøvik og Lillehammer, det nye storsjukehuset i fylket skal liggje.

Sjukehuset blir arbeidsplassen til rundt 4000 personar. I tillegg skal det vere 600 sengeplassar på huset.

No fryktar fleire for rekrutteringa til storsjukehuset, som skal liggje i Innlandets femte minste by med knapt 4460 innbyggjarar.

Les også: Regjeringen går videre med planene for Mjøssjukehuset – skal bli Europas fremste

SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.
SYKEHUS PÅ TEGNEBRETTET: Et av forslagene fra Norconsult om nytt storsykehus, her plassert på Biri.

Slit allereie

For å kunne fylle sjukehuset med folk med rett fagkompetanse og fagmiljø, krev no Sjukepleiarforbundet i Innlandet at rekrutteringsproblema blir teke på alvor.

– Det blir jokeren, den største utfordringa, meiner Ida Høiby, fylkesleiar for Norsk Sykepleierforbund Innlandet.

– Vi veit at vi går inn i ei tid der vi får færre sjukepleiarar, og det er dessverre slik at dei ikkje blir i yrket, seier ho.

Ida Høiby, leder for NSF i Innlandet

REKRUTTERING: Høiby meiner nøkkelen for å unngå rekrutteringsproblem ligg i å sikre gode arbeidsforhold med gode arbeidstidsordningar, fagmiljø og lønn.

Foto: Privat

Noreg manglar 4650 sjukepleiarar og 700 spesialsjukepleiarar, ifølgje Navs Bedriftsundersøking.

Berre i Innlandet manglar ein no 355 sjukepleiarar og jordmødrer.

Ifølgje SSB vil mangelen på sjukepleiarar auke i åra framover.

Høiby trur utfordringa med rekruttering gjeld uavhengig av kor sjukehuset ligg.

– Vi blir så mykje færre sjukepleiarar i framtida, så uansett kva alternativ ein har, så vil rekrutteringa vere utfordrande, seier ho.

Mista over 20 prosent av dei tilsette

På Kalnes utanfor Sarpsborg stod det nye storsjukehuset klart i 2015.

Øyvind Moksness, føretakstillitsvald ved Sjukehuset Østfold, fortel at dei mista ein femtedel av dei tilsette då dei flytta inn i det nye sjukehuset for åtte år sidan.

– Hovudsakleg gjekk dei til kommunen, nokon valde å pensjonere seg tidleg, medan andre bytta yrke, seier Moksness.

Tillitsvalgt Øyvind Moksness

FLYTTEPROSESS: Øyvind Moksness, føretakstillitsvald ved Sjukehuset i Østfold, var med på flytteprosessen då sjukehuset i Fredrikstad flytta til det nye hovudsjukehuset på Kalnes utanfor Sarpsborg i 2015.

Foto: Emil Johansen / NRK

I dag slit også dei med rekrutteringsutfordringar, men han trur ikkje det er på grunn av at sjukehuset ikkje ligg i byen.

– No er det andre ting som slår inn, slik som til dømes arbeidsforhold, ikkje nødvendigvis plasseringa, seier Moksness.

Når det nye storsjukehuset i Innlandet skal byggjast, meiner han det er viktig at staden blir så attraktiv som mogleg for dei tilsette.

– Det må vere gode arbeidsforhold og dei må ha høve til å komme seg til og frå jobb på ein grei måte.

– Så må arbeidsgivar og kommunen eller byen vere med på å gjere staden attraktivt og tiltrekkje seg folk. Det må vere eit felles løft, seier Moksness.

Sykehuset Østfold Kalnes

FOR LITE: Sjukehuset ved Kalnes utanfor Sarpsborg opna i 2015, men det nye store sjukehuset viste seg raskt å vere for lite.

Foto: Gorm Kallestad

Arbeidsplassar der folk bur

Ordførar på Hamar, Einar Busterud (BBL), meiner det er fleire ulemper ved å plassere eit nytt, stort Mjøssjukehus i Moelv.

Han peikar spesielt på rekrutteringsutfordringar.

– Eit sjukehus utan tilsette gir som regel dårleg behandling, seier Busterud.

Busterud.

KRITISK: Ordførar i Hamar, Einar Busterud, er kritisk til at Mjøssjukehuset skal byggjast i Moelv.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesleiar Høiby ønskjer at Sykehuset Innlandet skal vere ein robust og god arbeidsgivar no og i framtida.

– Då er det jo viktig at det er arbeidsplassar der sjukepleiarane bur.

– Bur dei i Moelv?

– Nokon bur i Moelv, men vi bur ganske spreidd. Vi bur i byar og på dei små tettstadene rundt byane, seier fylkesleiaren.

Ulla Higdem, professor i samfunnsplanlegging, trur det kan endre seg.

Professoren meiner at avgjerda om at sjukehuset skal liggje mellom dei tre mjøsbyane vil ha mykje å seie for kvar folk vel å busetje seg dei neste åra.

– Eg vil tippe at Moelv blir ein relativt mykje større by framover, seier ho.

Les også: Begge byene mister sjukehusene sine – men reaksjonene er splitta

Busterud og Sveen.
Busterud og Sveen.