Hopp til innhold

Sjekk hvem bamsefar fikk med seg på viltkamera-opptak

Norsk institutt for naturforskning har gjort et skikkelig rovdyrskup – på film.

DE FIRE STORE: Først kommer bamsefar (eller -mor?), deretter de tre andre rovdyra på rekke og rad. På et av opptakene kan man se en ulv med byttet i kjeften.

Et viltkamera i Østerdalen sør for Rena har tatt opp flere unike videoopptak. På rekke og rad passerer både bjørn, ulv, gaupe, jerv og elg foran linsa.

– Det er uvanlig å se alle de fire store rovdyrartene på samme sted, men dette er et av de få områdene i Norge man kan det, skriver forsker John Odden ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i en SMS til NRK.

«Only in Hedmark»

Han forklarer at østre deler av Hedmark er eneste stedet i Norge der man har ynglende bestander av de fire store rovdyrartene.

Og selve plasseringen av kameraet er heller ikke tilfeldig. Stedet er funnet av en lokal kjentmann fra Norsk Jeger og Fiskeforening i Hedmark, som har erfart at dette er en plass rovdyrene bruker.

Lars Erling Koksvik monterer viltkamera

VILTKAMERA: Viltkameraer er vanskelige å få øye på, og fanger opp alt som beveger seg innen en viss avstand.

Foto: Privat

Kameraet er plassert ut av og er en del av instituttets viltforskning. Opptakene er gjort i løpet av en måneds tid.

– Dette viltkameraet står ved en skogsbilveg. Uten lokal kunnskap om hvor kameraene bør plasseres hadde ikke prosjektet latt seg gjennomføre. Nesten førti personer fra NJFF Hedmark bruker av fritiden sin til å hjelpe oss med å kontrollere viltkameraer i Hedmark, skriver Odden.

Mennesker slettes fra filmene

Han forklarer at alle bilder og videoer sendes til forskerne i NINA. Der kjøres bildene gjennom et dataprogram som sletter mennesker og sorterer observasjonene av de ulike dyra automatisk.

– Prosjektet ble startet for vurdere hvordan overvåkingen av gauper i området fungerer. I tillegg ser vi om metoden kan brukes til å overvåke andre arter som for eksmepel hare, rev og rådyr, skriver han.

Totalt har NINA plassert ut kameraer nesten 400 steder i skog og mark over hele landet, helt opp til Troms i nord.

Viltkameraene brukes til å registrere familiegrupper av gaupe. I tillegg kan man skille enkeltdyr fra hverandre ved hjelp av flekkemønsteret i pelsen.

Flere saker fra Innlandet