Hopp til innhold

SI ligger an til kjempeunderskudd

Sykehuset Innlandet styrer mot et underskudd på 110 millioner kroner i år.
Det skriver Hamar Arbeiderblad.

Nå er det frykt for at det kan få konsekvenser for Mjøssjukehuset. Helse Sør-Øst krever økonomisk bærekraft før det kan søkes om lån til bygging.

Sykehusdirektør Alice Beate Andersgaard forklarer de stygge tallene med høy innleie av vikarer, høyt sykefravær og økte kostnader på varer.