Hopp til innhold

Mer kjønnssykdommer enn influensa i Forsvaret

Forsvarslege tror likevel ikke at kjønnssykdommer er mer utbredt i Forsvaret enn ellers i samfunnet.

Medic i Forsvaret

Illustrasjonsbilde fra markering av frigjørings- og veterandagen 2021.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Man skulle kanskje tro at Forsvarets strenge regler om sex førte til færre tilfeller av kjønnssykdommer enn ellers i samfunnet.

Men årsrapporten «Helse for stridsevne 2021» viser at kjønnssykdommer topper listen når det gjelder smittsomme sykdommer i Forsvaret. Covid-19 er ikke med i denne statistikken.

Totalt ble det registrert 262 nye tilfeller av kjønnssykdommer i 2020. Det ble altså påvist oftere enn influensa, hvor antallet er 126.

Dette kan det være flere årsaker til, tror Arne Johan Norheim.

Skiller seg ikke ut

Norheim er spesialist i allmennmedisin og professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø. Han er også sjef for Forsvarets helseregister.

Portrett av Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim tror mengden seksuelt overførbare sykdommer i Forsvaret gjenspeiler tilsvarende sivile grupper.

Foto: Johannes Wiken / Forsvaret

Han mener at antall tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer i Forsvaret gjenspeiler samfunnet.

– Hvis man hadde hatt en like tett oppfølging og prøvetaking i en lik sivil aldersgruppe, så tror jeg det hadde vært samme omfang.

Det er nemlig blant de yngste i Forsvaret man ser flest tilfeller av kjønnssykdommer.

– Vi snakker jo om en aldersgruppe som tradisjonelt blir sett på som seksuelt aktive, sier Norheim.

Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder i Sex og samfunn, tror at Norheim er inne på noe.

Tore Holte Follestad

Tore Holte Follestad opplyser om at halvparten av alle positive klamydiatester kommer fra aldersgruppen 20-24 år.

Foto: Marit Gjellan

Klamydia er den seksuelt overførbare sykdommen som aller flest blir smittet av i Norge. Aldersgruppen 20-24 år er mest utsatt for smitte, og står for rundt halvparten av alle positive tester.

– Hvis vi tar utgangspunkt i de som er i førstegangstjenesten, så samsvarer det med den aldersgruppen i samfunnet ellers som oftest tester positivt for en klamydiainfeksjon, sier Holte Follestad.

Ingen refs for å teste seg

I Forsvaret kan man få refs for seksuelle handlinger. Det betyr at man for eksempel kan få bot for å ha sex på militært område.

Men soldatene trenger ikke å være redd for å få refs hvis de får påvist en seksuelt overførbar sykdom.

– Når du går til et legekontor i Forsvaret og tester deg, så er det heldigvis ingen kobling mellom det som skjer hos legen og det som skjer i tjenesten. Det er fullstendig taushetsplikt, understreker Norheim.

  • I 2020 så man en økning i antall refselser for seksuelle handlinger i Forsvaret. Les her for å finne ut hva som kan være årsaken:

Vil hindre spredning

Rapporten "Helse for stridsevne" gis ut hvert år av Forsvarets sanitet. Den kartlegger blant annet alle skader og sykdommer i løpet av året.

For å forhindre spredning av kjønnssykdommer, har Forsvaret flere ordninger i praksis. Man kan for eksempel hente gratis kondomer hos alle sykestuene.

Norheim sier at det viktigste er å informere nye soldater om sykdommene. Hva de er, hvordan de smitter og hva det innebærer å være smittet.

De er også opptatte av at man skal teste seg. Norheim forteller at terskelen er lav for å gjøre det.

– Alle leirer har en sykestue hvor soldatene kan avlegge en test så ofte de ønsker.