Satser på eldre arbeidstakere

På slakteriet på Rudshøgda er det flere og flere som blir i jobben etter fylte 62 år. Nortura har de siste åra satset bevisst på å beholde de eldste arbeidstakerne.

Pensjonist , førtidspensjonering, pensjonsreformen, Norturas slakteri, støynivå, tunge løft, skiftarbeid, Ingar Nordberg, arbeidsoppgaver, slakteriet, eldre, eldste

Ingar Nordberg på Nortura har fått tilpasset arbeidstid og arbeidsoppgaver. Han er 63 år og kunne vært pensjonist.

På Norturas slakteri på Rudshøgda er støynivået høyt, det er tunge løft og det er skiftarbeid. Her har få pleid å holde ut til de er 67 år.

Nå har Nortura bevisst startet en satsing på eldre arbeidstakere.

Eldre står lenger i jobb på Nortura

Nortura satser bevisst på de eldre arbeidstakerne.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Kunne vært pensjonist

Ingar Nordberg har fått nye og lettere arbeidsoppgaver og han jobber bare tre dager i uka. Han er 63 år og kunne vært pensjonist.

– Det ble en del sjauing og løfting, sier han.

– Men det er fint å møte opp her tre ganger i uka. Jeg tror jeg hadde kjedet meg uten jobben.

Brede Dokken er personalleder på Nortura, og han sier at de eldste arbeidstakerne er viktige for bedriften.

– Vi bevarer en kompetanse, og i tillegg er den eldre garde viktige for de nye som begynner her, sier han.

Brede Dokken

Brede Dokken mener de eldste arbeidstakerne er viktig kompetanse for Nortura.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Flere eldre i arbeid

Tall NRK har fått fra NAV viser at 42 prosent av befolkningen mellom 62 og 66 år nå er i arbeid. Det har vært en jevn økning de siste åra.

I Hedmark og Oppland har økningen vært på tre prosentpoeng siden 2010. Det har trolig aldri vært flere eldre i arbeid enn nå.

Ikke på grunn av penger

På karrieresenteret Opus på Gjøvik gir de rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere.

Der ser de en klar trend i at bedrifter legger til rette for at ansatte skal stå lenger i arbeid. Og de opplever at mange over 62 VIL jobbe – av flere grunner.

– Jeg tror ikke det er pengene som gjør at folk blir i jobben, sier Torun Dotseth, daglig leder ved senteret.

Torun Dotseth

- Det er samværet med kolleger som gjør at folk blir lengre i jobben, tror Torun Dotseth, daglig leder ved karrieresenteret Opus på Gjøvik.

Foto: Anne Storaunet / NRK

– Det er nok heller det sosiale, være en del av et arbeidsmiljø.

Ingar tar ett år av gangen, og vet ikke ennå ikke når han skal bli pensjonist for alvor.

– Jeg må drive med noe, jeg har den indre rastløsheten, sier han med et smil.

– Det er grenser for mye du kan pusse opp hjemme også.