Samlet kraftverkmotstand på Tolga

I dag samles motstandere av kraftutbygging i Glomma gjennom Tolga til møte.

Det er motstanderne Per Urseth og Jakob Trøan som har tatt initiativ til å samle motstandere og skeptikere i ei gruppe.

Eidsiva vannkraft vil bygge et kraftverk i Glomma til nærmere 700 millioner kroner.

Vannstanden i elva blir redusert, og mange frykter for fisket og turistnæringen i området.