Sakkyndige: – Drapstiltalte er schisofren og psykotisk

GLÅMDAL TINGRETT (NRK): – I senere tid er det bare Anders Behring Brevig som er blitt vurdert mer nøye, sa de sakkyndige i rettssaken om Gruedrapet.

Psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad

GRUNDIG VURDERING: De sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad har vurdert den drapstiltalte nøye.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad, presenterte torsdag i Glåmdal tingrett sin vurdering av mannen som er tiltalt for i psykotisk tilstand å ha drept en 63 år gammel kvinne i Grue i oktober i fjor.

Vurdert uvanlig grundig

49-åringen er vurdert uvanlig grundig gjennom to perioder. Han er observert i til sammen mer enn fem måneder. I tillegg har de sakkyndige hatt mer enn 20 samtaler med han. Det mest vanlige er to slike samtaler.

– Det er høyst uvanlig at noen blir observert over så lang tid. I senere tid er det bare Anders Behring Brevig som er blitt vurdert mer nøye, sier Setsaas.

Setsaas mener at diagnosen schizofreni burde blitt oppdaget og behandlet tidligere.

– Dette er en diagnose han har hatt store deler av livet sitt og ikke noe som er kommet nå. Når vi ser på journalene hans fra tidligere innleggelser og behandlinger i psykiatrien, burde dette ha blitt oppdaget tidligere, sier Setsaas.

Tiltalte har hatt et rusproblem siden ungdomstiden, men skal ikke ha vært påvirket av rus når drapet skal ha skjedd.

Han husker bare bruddstykker fra tiden rundt tiden drapet skjedde.

– Det er forenlig med at han var psykotisk på denne tiden. Han er også vurdert psykotisk de periodene han er blitt observert, sier Setsaas.

Strafferettslig utilregnelig

49-åringen er på grunn av psykosen strafferettslig utilregnelig. Han blir derfor uansett ikke dømt til vanlig straff, men eventuelt til tvungen psykiatrisk behandling på grunn av fare for gjentakelse og at samfunnet må beskyttes.

Tiltalte ble lagt inn på psykiatrisk institusjon dagen før drapet ble oppdaget 23. oktober i fjor. Han hadde gått rundt barbeint og virket forvirret. Flere naboer observerte at han stadig snakket med seg selv og virket opprørt.

Politiet og etter hvert ambulanse ble kontaktet og han ble da lagt inn på psykiatrisk institusjon. Da drapet ble oppdaget ble han raskt siktet i saken, men politiet har i retten sagt at de gikk bredt ut i etterforskningen og to navngitte personer ble sjekket ut av saken.

49-åringen ble varetektsfengslet da han ble siktet i saken, men på grunn av den psykiske helsetilstanden, har han i varetektsperioden vært innlagt på psykiatrisk sykehus.

Obduksjonsrapporten viser at 63-åringen som ble funnet drept i hjemmet sitt, hadde ni knivstikk og skjæreskader på kroppen.

Tiltalte som bodde i andre etasje i huset til den drepte kvinnen nekter for å ha gjort det.

Rettssaken avsluttes i Glåmdal tingrett mandag.